AAB202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ UYGULAMA-II AAB202 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 224 175 240 113 780 10 26

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Mesleki Uygulama dersinde; EKG çekmek ve ritim tanılamak, protokolde belirlenen acil ilaçları kullanmak ve ilgili algoritmaları uygulamak ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrenciye, Ekg çekmek ve ritim tanılamak, acil ilaçlar, yetişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulama, çocuk ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulama, vaka çalışmaları ile acil bakım konularına ilişkin uygulamalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Ekg çekimi yapar ve değerlendirir. ÖÇ-2 Yetişkin ileri yaşam desteği algoritmalarını uygular. ÖÇ-3 Çocuk ileri yaşam desteği algoritmalarını uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta EKG çekmek ve ritim tanılamak
3. Hafta Acil İlaçlar
4. Hafta Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama
5. Hafta Yetişkin Acil Bakım Protokollerini Uygulama
6. Hafta Vaka Çalışması
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Yetişkin Acil Bakım Protokollerini Uygulama
9. Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama
10. Hafta Çocuk Acil Bakım Protokollerini Uygulama
11. Hafta Vaka Çalışması
12. Hafta Çocuk Acil Bakım Protokollerini Uygulama
13. Hafta Vaka Çalışması
14. Hafta Vaka Çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı K. Taviloğlu,C. Ertekin, R.Güloğlu,İstanbul, 2006 Alanda Acil Bakım S. Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi, 2009. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

5

5

4

2

5

0

5

3

3

1

5

5

0

5

5

0

3

0

5

5

5

2

2

1

2

3

1

0

3

4

0

2

0

3

3

 

ÖÇ2

5

5

5

4

5

0

5

3

3

1

5

5

0

5

5

5

5

0

5

5

5

5

5

1

2

3

1

0

3

4

0

5

5

3

3

 

ÖÇ3

5

5

5

4

5

0

5

3

3

1

5

5

0

5

5

5

5

0

5

5

5

5

5

1

2

3

1

0

3

4

0

5

5

3

3

 

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek