STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Yaz)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hastanın Değerlendirilmesi, Hava Yolunun Açılması
2. Hafta Aspirasyon, Ambu – Maske Kullanımı
3. Hafta Oksijen Uygulama
4. Hafta CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon)
5. Hafta Yaşam Desteği Uygulamalarının Başlatılması ve Takibi
6. Hafta Kardiyak Defibrilasyon
7. Hafta Oral Entübasyon
8. Hafta Nazal Entübasyon
9. Hafta Entübe Hasta Aspirasyonu
10. Hafta Kanama Kontrolü, Atel Uygulama
11. Hafta Hastanın İmmobilizasyonu, Hasta Taşıma Teknikleri
12. Hafta İlaç Uygulamaları, Ambulans Ekipmanlarının Kullanımı, Ekipman Kontrolü
13. Hafta Scoop Sedye Kullanımı, KED Kullanımı
14. Hafta Vakumlu Sedye Kullanımı, Sandalye Sedye Kullanımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi