AAB106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II AAB106 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Acil Sağlık Hizmetleri II dersinde; Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Ve Acil Bakım Uyg. 2. Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek, 3. Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, 4. Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, 5. Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uyg. 6. Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek 7. Hasta taşıma ve Yaralı kurtarma teknikler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak
3. Hafta Afetlerde Acil Bakım Uygulamak
4. Hafta Triyaj
5. Hafta KBRN Riskini Değerlendirmek
6. Hafta Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
7. Hafta Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
10. Hafta Personel Güvenliği ve Sorumluluk Kazanmak
11. Hafta Yangın Önleme
12. Hafta Yangınla Mücadele Etmek
13. Hafta Hasta taşıma ve Yaralı kurtarma teknikleri
14. Hafta Hasta taşıma ve Yaralı kurtarma teknikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 2. Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 3. Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı 5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

         

5

 

4

3

 

3

ÖÇ2

         

4

    

3

ÖÇ3

         

4

 

4

  

2

ÖÇ4

         

4

     

ÖÇ5

         

4

     

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek