AAB106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II AAB106 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Acil Sağlık Hizmetleri 2 dersinde; Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, KBRN riskini değerlendirmek, yangın önleme ve yangınla mücadele etmek ve hasta taşıma teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrencilere; afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek, personel güvenliği, sorumluluk kazanma konularında bilgiler ve uygulamalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Afetlerde temel korunma prensiplerine uyar, acil bakım ve triyaj uygular. ÖÇ-2 KBRN riskini değerlendirir, KBRN kaza veya saldırısında acil sağlık hizmeti uygular. ÖÇ-3 Yangın önlemlerini bilir ve yangınla mücadele eder. ÖÇ-4 Hasta taşıma ve yaralı kurtarma tekniklerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Afetlerde Acil Bakım Uygulamak
3. Hafta Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Afetlerde Acil Bakım Uygulamak
4. Hafta Triyaj
5. Hafta Triyaj Tekniklerini Uygulamak
6. Hafta KBRN Riskini Değerlendirmek
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Biyolojik Kaza, Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
9. Hafta Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
10. Hafta Personel Güvenliği ve Sorumluluk
11. Hafta Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etme
12. Hafta Hasta taşıma ve Yaralı kurtarma teknikleri
13. Hafta Patient transport and Wounded recovery techniques
14. Hafta Hasta taşıma ve Yaralı kurtarma teknikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

5

5

4

5

4

0

3

4

4

2

3

0

4

4

2

2

5

2

4

4

5

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ2

5

5

4

5

4

0

3

4

4

2

3

0

4

5

2

2

5

2

4

4

5

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ3

5

5

4

5

4

0

3

4

4

2

3

0

4

4

2

2

5

2

4

4

5

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ4

5

5

4

5

4

0

3

4

4

2

3

0

4

4

2

2

5

2

4

4

5

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

5

3

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek