SHM107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ TERMİNOLOJİ SHM107 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Genel terminoloji terimleri, vücut yapısı ve hareket sistemi terminolojisi, duyu organlar terminolojisi, kardiyovasküler sistem ve solunun sistemi terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, üreme sistemi ve üriner sistem terminolojisi, sinir sistemi ve psikiyatri terminolojisi, hematoloji ve tahlil terminolojisi, radyoloji terminolojisi, kulak-burun-boğaz terminolojisi, onkoloji ve radyasyon onkolojisi terminolojisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek ÖÇ2.Hareket ve Sinir, Solunum, Sindirim Sistemi, Kardiovasküler Sistem ile Kan Ve Kan Yapıcı Organlara, Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek ÖÇ3.Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel terminoloji terimleri
2. Hafta Genel terminoloji terimleri
3. Hafta Vücut yapısı ve hareket sistemi terminolojisi
4. Hafta Duyu organları terminolojisi
5. Hafta Kardiyovasküler sistem terimleri
6. Hafta Sindirim sistemi terminolojisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Üreme sistemi ve üriner sistem terminolojisi
9. Hafta Sinir sistemi ve psikiyatri terminolojisi
10. Hafta Sinir sistemi ve psikiyatri terminolojisi
11. Hafta Endokrin sistem terimleri
12. Hafta Sindirim sistemi terimleri
13. Hafta Göz, Kulak-Burun-Boğaz terimleri
14. Hafta Cilt terimleri ve tüm konuların genel özeti
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Tıbbi Terminoloji (2015). Dünya Tıp Kitabevi. Yazarlar: Doç. Dr. Mümin POLAT Prof. Dr. Füsun EROĞLU. 2. Yüksek Okullar İçin Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı (2016). Hatiboğlu Yayınevi. 7. Baskı. Yazarlar: Sebahat EKİNCİ, H.Gül HATİBOĞLU. 3. 3. Tıbbi Terminoloji (2017). Nobel Tıp Kitabevi,. 3. Baskı. Yazarlar: Prof. Dr. Recep MESUT, Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

             

5

 

ÖÇ2

             

5

 

ÖÇ3

             

5

 

ÖÇ4

               

ÖÇ5

               

ÖÇ6

               

ÖÇ7

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek