SHM107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ TERMİNOLOJİ 107 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Mukadder GÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek 2. Hareket Ve Sinir, Solunum, Sindirim Sistemi, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara, Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek 3. Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
2. Hafta İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
3. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
4. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
5. Hafta Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
6. Hafta Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
7. Hafta Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
10. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
11. Hafta Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
12. Hafta Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
13. Hafta Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
14. Hafta Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

        

3

2

 

5

   

ÖÇ2

        

5

3

 

3

   

ÖÇ3

        

4

3

 

2

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek