ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ING102 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Serap AY
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren tematik ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklerin ilişkilendirildiği belirli bir bağlamda odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır. Hedef dil temel düzeyde öğretildiği için dersin ana amacı öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak İngiliz dilinde iletişim kurmalarını sağlamak için onlara İngiliz dilinin ana hatlarını sunmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: ingiliz dilinin temel yapısının kavranması, ÖÇ2: Farklı zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturulması, ÖÇ3: Yeni kelimeler öğrenebilme, ÖÇ4: Temel konularda dialoglar,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş Ders içeriğinin sunumu ve açıklanması
2. Hafta Bağlam: following fashion Dilbilgisi: the Present Continuous and the Present Simple Kelime Dağarcığı: phrasal verbs, clothes vocabulary Yazma: a message Konuşma: asking for personal information
3. Hafta Bağlam: technology Dilbilgisi: comparative and superlative adjectives possessive pronouns Kelime Dağarcığı: technology vocabulary Konuşma: describing objects Kelime Dağarcığı: useful verb-noun collocations
4. Hafta Bağlam: technology Dinleme: recording a TV programme Okuma: a text based on an online message board Kelime Dağarcığı: working out vocabulary from context Dinleme: a phone conversation Konuşma: role-play Yazma: writing a Lost! notice
5. Hafta Bağlam: holidays and travelling Dilbilgisi: be going to Dinleme: an announcement about problem with flights at the airport Kelime Dağarcığı: collocations to talk about holidays Okuma: a text on different kinds of holidays
6. Hafta Bağlam: holidays and travelling Dilbilgisi: should; shouldn’t; must; mustn’t; don’t have to Dinleme: dialogue- buying souvenirs and presents Konuşma: dialogue- asking for, making and responding to suggestions Yazma: a holiday postcard
7. Hafta Bağlam: health and sports Konuşma: brain storm and class discussion: health and sports Dilbilgisi: the Present Perfect and the Past Simple Okuma: Neurobics Kelime Dağarcığı: sports vocabulary working out meaning from text
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bağlam: health and sports Kelime Dağarcığı: sports vocabulary and useful collocations been and gone Dilbilgisi: just, already, and yet with the Present Perfect Dinleme: sports news (the Olympic Games) Konuşma: describing a photo Dinleme: photo description Yazma: a questionnaire on the topic of sports and exercise
10. Hafta Bağlam: geography and weather Dilbilgisi: article the with place names Kelime Dağarcığı: adjectives used with places Dinleme: someone describing her favourite place Konuşma: talk about places Okuma: a text on culture shock Kelime Dağarcığı: prepositional phrases on the topic of culture shock
11. Hafta Bağlam: geography and weather Dilbilgisi: problems due to missing out the auxiliary Dinleme: some facts related to certain places Kelime Dağarcığı: weather vocabulary Dinleme: an interview about a survey about countries Yazma: an informal letter containing good and bad news
12. Hafta Bağlam: the environment Dilbilgisi: the use of will for making predictions Dinleme: an interview about environmental problems Okuma: a text on Cornwall Dinleme: the song We Are The World
13. Hafta Bağlam: the environment Dilbilgisi: adverbs of manner Dinleme: animals and adverbs Konuşma: mime game related to adverbs of manners Kelime Dağarcığı: vocabulary related to the environment and pollution Dinleme: people giving their opinions on the environmental issues Konuşma: class discussion- expressing personal opinion
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fricker, R., (2007), Success Elementary, Essex: Pearson Education Ejder, İ., Çankaya, T. T, Şahin M., Kılıç D., Tarhangil, S., Erdem, Ö.,Demirkol, N., Uludağ, G., Hatipoğlu, E., Güzelbayram, Ş., (2009) I Has A Grammar, Turkey, Ufuk Üniversitesi Yayınları. *Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

 

PY13

PY14

 

ÖÇ1

4

3

5

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

5

5

5

5

 

3

4

5

5

3

4

4

ÖÇ3

 

3

4

4

5

4

5

 

5

4

 

 

4

5

5

ÖÇ4

 

5

 

5

5

5

4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta   4 Yüksek      5 Çok yüksek