ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ING102 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Okt.Serap AY
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: ingiliz dilinin temel yapısının kavranması, ÖÇ2: Farklı zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturulması, ÖÇ3: Yeni kelimeler öğrenebilme, ÖÇ4: Temel konularda dialoglar,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fricker, R., (2007), Success Elementary, Essex: Pearson Education Ejder, İ., Çankaya, T. T, Şahin M., Kılıç D., Tarhangil, S., Erdem, Ö.,Demirkol, N., Uludağ, G., Hatipoğlu, E., Güzelbayram, Ş., (2009) I Has A Grammar, Turkey, Ufuk Üniversitesi Yayınları. *Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

 

PY13

PY14

 

ÖÇ1

4

3

5

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

5

5

5

5

 

3

4

5

5

3

4

4

ÖÇ3

 

3

4

4

5

4

5

 

5

4

 

 

4

5

5

ÖÇ4

 

5

 

5

5

5

4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta   4 Yüksek      5 Çok yüksek