AAB110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TRAVMA AAB110 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
56 28 50 16 150 5 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, 2. Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, 3. Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 4. Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak, 5. Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 6. Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 7. Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8. Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 9. Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 10. Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 11. Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak 12. Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak, 13. Yanıklarda acil bakım uygulamak, 14. Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak 15. Boğulmada acil bakım uygulamak 16. Yabancı cisim varlığında acil bakım 17. Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak 18. Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
3. Hafta Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
4. Hafta Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
5. Hafta Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
6. Hafta Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
7. Hafta Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Karın Yaralanmalarında ve Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
10. Hafta Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
11. Hafta Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
12. Hafta Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1
13. Hafta Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2
14. Hafta Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 2. Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 3. Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı 5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

           

5

4

4

ÖÇ2

4

          

4

4

4

 

ÖÇ3

4

          

3

5

4

 

ÖÇ4

4

          

3

5

4

 

ÖÇ5

4

          

3

5

4

 

ÖÇ6

4

          

3

5

4

 

ÖÇ7

4

          

3

5

4

 

ÖÇ8

4

          

3

4

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek