AAB110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TRAVMA AAB110 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 28 64 16 150 4 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Travma Dersinde; Travma vakalarının değerlendirilmesi ve acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrencilere;Travmalı hastalarda genel yaklaşım kuralları ve hasta nakli, multipli travmalı hastanın genel değerlendirilmesi, şokta genel yaklaşım, kafa travmaları, omurga ve omurilik travmaları, pelvis travmaları, ekstremite travmaları, pediatrik travma, gebelikte travma ve geriatrik travma konularında teorik bilgiler ve bu konulara ilişkin uygulamalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Travmalarda genel yaklaşım kurallarını bilir. ÖÇ-2 Multipli travmalı hastada genel yaklaşım kurallarını uygular. ÖÇ-3 Dış kanamalarda ve şokta acil bakım uygular. ÖÇ-4 Tüm organ yaralanmalarını değerlendirir ve acil bakım uygular. ÖÇ-5 Pediatrik, geriatrik ve gebelikte travmayı ayırt eder acil bakım uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Travma Vakalarına Genel Yaklaşım kuralları
3. Hafta Multipli Travmalı Hastada Genel Yaklaşım Kuralları
4. Hafta Dış Kanamalarda ve Şokta Acil Bakım Uygulamak
5. Hafta Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak
6. Hafta Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
9. Hafta Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
10. Hafta Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
11. Hafta Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
12. Hafta Pediatrik Acillerde Bakım Uygulamak
13. Hafta Geratrik Acillerde Bakım Uygulamak
14. Hafta Gebelikte Travmada Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı K. Taviloğlu,C. Ertekin, R.Güloğlu,İstanbul, 2006 Alanda Acil Bakım S. Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi, 2009. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

5

5

5

5

5

0

5

4

4

0

2

5

4

5

4

5

5

2

5

5

5

3

4

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ2

5

5

5

5

5

0

5

4

4

0

2

5

4

5

5

5

5

2

5

5

5

5

4

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ3

5

5

5

4

5

0

5

3

4

0

2

5

4

5

5

5

5

2

5

5

5

5

4

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ4

5

5

5

5

5

0

5

4

4

0

2

5

4

5

4

5

5

2

5

5

5

5

4

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

ÖÇ5

5

5

5

5

5

0

5

4

4

0

2

5

4

5

4

5

5

2

5

5

5

5

4

1

2

1

1

0

2

4

0

5

3

3

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek