AAB105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I AAB105 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 26 10 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yönetmelikleri, mevzuatları, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3. Hafta Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
4. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek
5. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek
6. Hafta Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7. Hafta Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
10. Hafta Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
11. Hafta Görev Organizasyonu yapmak
12. Hafta Kendi güvenliğini sağlamak
13. Hafta Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14. Hafta Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 2. Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 3. Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı 5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

        

5

      

ÖÇ2

        

5

      

ÖÇ3

        

4

      

ÖÇ4

              

5

ÖÇ5

              

3

ÖÇ6

5

              

ÖÇ7

         

5

     

ÖÇ8

              

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek