AAB105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I AAB105 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 56 22 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Acil sağlık hizmetleri 1 dersinde; öğrencilere acil sağlık hizmetlerinin yapısı, işleyişi, mevzuatları, kullanılan formlar, kendi ve hasta güvenliği ve organizasyon hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır
Dersin İçeriği Öğrencilere; acil sağlık hizmetlerinin yapısı, işleyişi, mevzuatları, kullanılan formlar, kendi ve hasta güvenliği, organizasyon ve yetki ve sorumlukları konularında bilgiler ve uygulamalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Sağlık hizmetlerini ve acil sağlık hizmetlerini değerlendirir. ÖÇ-2 Ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirir ve Türkiye’de ambulans donanımlarını ayırt eder. ÖÇ-3 Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirir. ÖÇ-4 Paramediğin yetki ve sorumluluklarını bilir ve görev organizasyonu yapar. ÖÇ-5 Kendi güvenliğini ve hasta/ yaralı güvenliğini sağlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3. Hafta Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
4. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat
5. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısı
6. Hafta Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
9. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan formlar
10. Hafta Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
11. Hafta Görev Organizasyonu yapmak
12. Hafta Kendi güvenliğini sağlamak
13. Hafta Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14. Hafta Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik" G.Özel, B.A. Özel, C.Özcan, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

5

5

1

1

0

2

0

5

4

5

5

0

4

4

0

2

5

2

2

2

4

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

5

3

3

ÖÇ2

2

2

1

1

0

5

0

5

2

5

5

0

2

4

0

3

5

2

2

2

4

0

4

1

2

1

1

0

2

4

0

3

3

3

3

ÖÇ3

0

2

1

1

0

2

0

5

2

5

5

0

2

2

0

2

1

1

2

2

1

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

3

5

3

3

ÖÇ4

0

2

5

2

0

2

0

5

4

2

5

0

4

4

0

2

1

2

2

5

4

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

2

3

3

ÖÇ5

0

2

5

4

0

2

0

5

4

2

5

0

4

5

0

2

4

4

2

5

4

0

5

1

2

1

1

0

2

4

0

5

2

3

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek