ENF211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM HASTALIKLARI I ENF211 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 36 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Esra ÖCAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciye vücudun çeşitli sistemleri ve bu sistemlerin hastalıklarının belirti, tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Solunum Sistemi ve Hastalıkları, Dolaşım Sistemi ve Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Metabolik ve Endokrin Sistem ve Hastalıkları, Onkolojik Hastalıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1- Hastalığın tanımı, hastalık oluşum mekanizmaları, genel hastalık terminolojisini bilir. ÖÇ-2- Sistemlere göre görülen hastalıkları öğrenir. ÖÇ-3- Kronik hastalıkların tanısı, önemi, bu hastalara doğru yaklaşımı bilir. ÖÇ-4- Kronik hastalıklarda hastaya bakım sürecini uygulayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Solunum Sistemi
3. Hafta Solunum Sistemi Hastalıkları, Belirti, Tanı ve Tedavileri
4. Hafta Dolaşım Sistemi
5. Hafta Dolaşım Sistemi Hastalıkları ,Belirti Tanı ve Tedavileri
6. Hafta Kan Hastalıkları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Kan Hastalıkları Belirti,Tanı ve Tedavileri
9. Hafta Metabolik ve Endokrin Sistem
10. Hafta Metabolik ve Endokrin Sistem Hastalıkları Belirti,Tanı ve Tedavileri
11. Hafta Onkolojik Hastalıklar
12. Hafta Onkolojik Hastalıkların Belirti,Tanı ve Tedavileri
13. Hafta Eşlik edebilen diğer Sistem Hastalıkları Belirti,Tanı ve Tedavileri
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar •KARADAKOVAN Ayfer, Fatma ETi ASLAN, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, Adana, 2011. • ALBAYRAK Nalan, Sibel ERKAL, Gülsüm ANÇEL, Ayla ALBAYRAK,Hemşirelik Bakım Planları, Birlik Matbaası, 2007. •KAPTAN Güler, iç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Tıp Kitabevi, 2012. •http://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-hafta-7.pdf (3.01.2013 Saat: .09.00) DİLMENER Murat ve Ark., Tanı ve Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2007. •KELEŞ İbrahim (Çev.), Kardiyolojinin Sırları, Nobel Tıp Kitabeleri, 2002 •KOCATÜRK Utkan, Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2005. •YASAVUL Ünal, İç Hastalıkları Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004 •BAYSAL Ayşe, Wayne E. CRISS, Kanseri Tanıyalım, Hatipoğlu Yayın Evi, Ankara, 2004. •CAN Gülbeyaz (Editör),Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. •KAPTAN Gülten, Teoriden Uygulamaya İç Hastalıkları Hemşireliği •http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/ay2007/Nisan07/kanser.html(01.04.2013/12.54) •http://www.turkkanser.org.tr/news.php?id=104/ 01.04.2013/23.24)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ-1

3

2

1

5

0

0

3

0

0

2

0

0

3

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

1

ÖÇ-2

3

2

1

5

0

0

3

0

0

2

0

0

3

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

1

ÖÇ-3

3

2

1

5

0

0

4

0

0

3

1

0

4

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

3

0

0

3

0

3

ÖÇ-4

3

2

1

5

0

0

4

0

0

4

2

0

5

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

3

0

0

3

0

3


* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek