ENF211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM HASTALIKLARI I ENF211 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 36 120 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Yüksel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; Ameliyathane, Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerinde hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır
Dersin İçeriği Solunum Sistemi ve Hastalıkları,Dolaşım Sistemi ve Hastalıkları,Kan Hastalıkları,Metabolik ve Endokrin Sistem ve Hastalıkları,Onkolojik Hastalıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Hastalığın tanımı, hastalık oluşum mekanizmaları, genel hastalık terminolojisi 2) Kronik hastalıkların tanımı önemi, bu hastalara doğru yaklaşım 3) Kronik hastalıklarda hastaya bakım sürecini anlayabilme 4) Sistemlere göre görülen kronik hastalıkları öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve giriş
2. Hafta Solunum Sistemi
3. Hafta Solunum Sistemi Hastalıkları,Belirti Bulguları ve Tedavileri
4. Hafta Dolaşım Sistemi
5. Hafta Dolaşım Hastalıkları,Belirti Bulguları ve Tedavileri
6. Hafta Kan Hastalıkları
7. Hafta Endokrin Sistem
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Metabolik Sistem
10. Hafta Endokrin ve Metabolik Sistem Hastalıkalrı Belirti bulguları ve Tedavileri
11. Hafta Onkolojik Hastalıklar
12. Hafta Onkolojik Hastalıkları Tedavileri
13. Hafta Eşlik edebilen diğer Sistem Hastalıkları
14. Hafta Diğer Sistem Hastalıkları belirti bulgu ve tedavileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKSOY Güler, Nevin KANAN, Neriman AKYOLCU, Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, istanbul Tıp Kitabevi, istanbul, 2011. Ø SABUNCU Necmiye, Fatma AKÇA AY, Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Nobel Tıp Kitapevleri, istanbul, 2010. Ø KARADAKOVAN Ayfer, Fatma ETĠ ASLAN, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, Adana, 2011. Ø ALBAYRAK Nalan, Sibel ERKAL, Gülsüm ANÇEL, Ayla ALBAYRAK, HemĢirelik Bakım Planları, Birlik Matbaası, 2007. Ø KAPTAN Güler, iç Hastalıkları Hemşireliği, Ġstanbul Tıp Kitabevi, 2012. Ø www.hemsireyiz.biz › ... HELĠTAM 4. SINIF (1.01.2013Saat: 21.00) Ø http://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-hafta-7.pdf (3.01.2013 Saat: .09.00)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

5

3

   

3

        

ÖÇ2

 

4

             

ÖÇ3

  

4

            

ÖÇ4

          

4

    

ÖÇ5

               

ÖÇ6

               

ÖÇ7

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek