SHM102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FARMAKOLOJİ SHM102 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Şahika GÜNER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye, İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine ilişkin genel kavramların anlatılması ve acil durum ambulanslarında bulundurulan ilaçlar başta olmak üzere çeşitli farmakolojik gruplara ait genel ilaç bilgisinin verilmesi
Dersin İçeriği Basic pharmacological concepts, drugs, pharmaceutical forms, pharmacokinetics and pharmacodynamics, doses and administration ways and methods. Autonomic nervous system and its neurotransmitters, cardiovascular system, central nervous system, respiratory, gastrointestinal and endocrinology diseases and pharmacological agents used for the treatment of diseases of these systems. Analgesics, and anesthetic and chemotherapeutics agents.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) İlaç etkisine ilişkin genel kavramların bilinmesi ÖÇ-2) Acil durumlarda kullanılan ilaçların etkisini değiştiren faktörlerin anlaşılması ÖÇ-3) Acil durum ambulanslarında bulundurulan ilaç çeşitlerinin özelliklerinin ve kullanımında dikkat gerektiren hususların aktarılması ÖÇ-4) Bu ilaç çeşitlerinin etkin biçimde uygulanabilmesi ÖÇ-5) Özel durumlarda ilaç kullanımı
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, farmasötik formlar ve uygulama yolları,
2. Hafta İlaç absorbsiyonu, dağılımı ve eliminasyonu
3. Hafta Etki mekanizmaları, zaman konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkileri
4. Hafta İlaç etkisini değiştiren faktörler
5. Hafta Akut zehirlenmelerde tıbbi yaklaşım
6. Hafta Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
7. Hafta Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Solunum Sistemi Farmakolojisi; Antasid, emetik ve antiemetik ilaçlar, Santral etkili kas gevşeticiler
10. Hafta Lokal Anestezikler, Genel Anestezikler, Narkotik analjezikler, Steroid yapıda olmayan analjezik antiinflammatuar ilaçlar,
11. Hafta Antiseptik ve dezenfektanlar, Kemoterapötikler
12. Hafta Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
13. Hafta Ambulansta bulunan ilaçlar
14. Hafta Özel durumlarda ilaç kullanımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, Eds: Brunton, L.L., Lazo, J.S. and Parker, K.L., McGrawHill, Eleventh Edition, 2006 -Tıbbi Farmakoloji, Ed: Kayaalp, S.O., Hacettepe-Taş, 11. Baskı, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ2

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ3

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ4

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ5

2

 

1

  

3

    

5

4

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek