ENF207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLEVSEL NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ENF207 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 36 120 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr.Refah SAYIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
2. Hafta MR Spektroskopi ve Klinik Uygulamalrı
3. Hafta Fonksiyonal MRI Görüntüleme Tekniği ve Uygulama Alanları
4. Hafta Morfometrik Görüntüleme
5. Hafta İnmede MR Görüntüleme
6. Hafta Neoplastik Hastalıklarda MR Görüntüleme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Epilepside Görüntüleme
9. Hafta Nöroradyolojide Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı
10. Hafta Doppler US: Temel Prensipler ve Uygulamalar
11. Hafta Doppler US: Temel Prensipler ve Uygulamalar
12. Hafta Plastisite ve Adaptasyon Görüntüleme
13. Hafta Kantitatif EEG (qEEG) ve Klinik Uygulamaları
14. Hafta Kantitatif EEG (qEEG) ve Klinik Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

3

 

1

3

3

4

 

3

4

3

 

5

3

ÖÇ2

2

4

4

 

2

4

4

5

 

4

5

4

 

5

3

ÖÇ3

2

4

4

 

2

3

5

3

 

4

4

4

 

5

3

ÖÇ4

3

2

3

 

1

4

4

4

 

3

5

3

 

5

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek