TAR106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II TAR106 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. Ergenekon SAVRUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğreterek ; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi ,Türk gençliğini ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içerisinde ulusal hedefler etrafında birleştirmek yanında , toplumdaki bireylerin ,çağdaş uygarlık düzeyine erişerek refah içinde mutlu olması ,yaşam sevincine kavuşmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; Türk Bağımsızlık savaşı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler alarak ,Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri değerlendirmeyi , ulusal hedefler etrafında tüm fertler olarak birleşmeyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Cumhuriyet yönetiminin kurulması , Halifeliğin kaldırılması , Şeyh Sait İsyanı ülkede asayişin sağlanmasını için yapılan mücadeleleri öğrenir. ÖÇ2- Türk Hukuk İnkılâbı , 1924 Anayasası'nın Hazırlanması , Eğitim İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbını öğrenir. ÖÇ3- İktisadi İnkılâp , Devletçilik İlkesinin kabulü , Çok partili hayata geçme denemesini öğrenir. ÖÇ4-Menemen olayı , Tunceli Olayları , kadın hakları alanında inkılâpları öğrenir. ÖÇ5- Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılmasını , Atatatürk dönemi Türk dış politikasını öğrenir .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal alanda yapılan büyük inkılâp ,Cumhuriyet yönetiminin kurulması
2. Hafta Halifeliğin kaldırılması , Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etkenler
3. Hafta Terakkiperver cumhuriyet fırkası ve takrir-i sükûn dönemi
4. Hafta Türk Hukuk İnkılâbının başlaması
5. Hafta 1924 Anayasası'nın Hazırlanması
6. Hafta Eğitim İnkılâbı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kültür İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbı, İktisadi İnkılâp
9. Hafta Devletçilik İlkesinin kabulü
10. Hafta Çok partili hayata geçme denemesi
11. Hafta Bazı önemli iç siyasi olaylar , Menemen olayı , Tunceli Olayları
12. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp ,kadın hakları alanında inkılâp
13. Hafta Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılması
14. Hafta Atatatürk dönemi Türk dış politikası , Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası , Türk-Sovyet İlişkileri , İslam Ülkeleriyle İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ,Yüksek Öğretim Kurulu yayını
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

ÖÇ2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

ÖÇ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

ÖÇ4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

ÖÇ5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek