ENF106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ELEKTRONOROFIZYOLOJi II ENF106 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 56 50 46 180 4 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Refah SAYIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrenciye EEG kullanım alanları ve ayırıcı tanımların yapılarak raporlama özelliklerinin belirlenmesi
Dersin İçeriği Ders nörolojik hastalıklar başta olmak üzere beyni etkileyen hastalıklarda yardımcı yöntem olan elektroensefalografinin(EEG) teknik özellikleri, kayıtlama ve epileptik aktivitelerin öğrenilmesi öğrenicye aktarır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin başarı ile tamamlayan öğrenci; ÖÇ1)Bu ders sonucu EEG’ de saptanabilecek nöbet aktiviteleri, ÖÇ2)Beyni etkileyen fokal ya da diffüz hastalıklar ÖÇ3)Koma, ÖÇ4)İlaç kullanımı, psikiyatrik durumlardaki bulgular ÖÇ5)Uyku bozuklukları ve intraoperatif monitorizasyon hakkında bilgilerini edinir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik Nöbet Özellikleri
2. Hafta Lokalize ve Jeneralize Epileptiform Paternler
3. Hafta Yavaş Dalgalar ve Asimetriler
4. Hafta EEG Rapor Yazımı
5. Hafta Fokal Beyin Lezyonları
6. Hafta Diffüz
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Toksik ve Metabolik Ensefalopatiler
9. Hafta Organik Beyin Sendromları ve Demans
10. Hafta Koma ve Diğer Bilinç Değişiklikleri
11. Hafta İlaç Etkisi
12. Hafta Psikiyatrik Hastalıklar ve EEG
13. Hafta Uyku Bozuklukları
14. Hafta İntraoperatif Monitorizasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ-1

4

4

4

5

2

2

5

5

5

5

4

0

3

4

4

4

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-2

4

4

2

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

2

2

0

3

3

3

ÖÇ-3

4

4

2

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

2

2

0

3

3

3

ÖÇ-4

4

4

2

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

2

2

0

3

3

3

ÖÇ-5

4

4

2

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek