ENF201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ II ENF201 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 15 17 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Dil, bellek, öğrenme süreçlerinin öğrenciye anlatılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Nöral şebekeleri ile birlikte yüksek mental işlevlerden olan seçici dikkat, otomatik dikkat, yürütücü işlevler, öğrenme, bellek, dil, uyku gibi süreçleri anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1-Dil, bellek, öğrenme süreçlerinin hücresel ve anatomik düzeyde anlatır. ÖÇ2- Bellek tiplerini anlatır. ÖÇ3- Amnezi, Demans kavramlarını tanımlar ÖÇ4-Konuşma ve konuşulanı anlamayı anlatır. ÖÇ5-Duygulanımın nöral sistemlerini giriş seviyesinde tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenme; Nonassosiyatif Öğrenme, Assosiyatif Öğrenme
2. Hafta Nöroplastisite
3. Hafta Uzun Süreli Potensiyasyon (LTP)
4. Hafta Uzun Süreli Depresyon (LTD)
5. Hafta Bellek; Uzun Süreli Bellek, Açık Bellek
6. Hafta Episodik Bellek, Semantik Bellek, Örtük Bellek Çeşitleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Amneziler ve Demans
9. Hafta Beyinde Lateralizasyon
10. Hafta Konuşmanın Nöronal Mekanizması
11. Hafta Beyinde Katagorizasyon
12. Hafta Frontal Süreçler
13. Hafta Duygulanımın Nöral Ssitemleri
14. Hafta Dilin Nörofizyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, Güneş Tıp Kitabevi (2010) 23.Baskı (Çeviri Editörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ) -Öktem Ö., Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş, Nobel Tıp Kitabevi,(2005) -Bear F.M., Connors W.B., Paradiso A.M, Neuroscience: Exploring the Brain, 3rd Edition
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ5

4

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0


* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek