ENF102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİYOFİZİK ENF102 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. FERİT PEHLİVAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Elektriksel Kavramlar ve Tıpta Uygulamaları
2. Hafta Membran Biyofiziği
3. Hafta Membran Biyofiziği
4. Hafta Hücre Membranlarının Elektriksel Özellikleri
5. Hafta Yerel Potansiyeller
6. Hafta Aksiyon Potansiyelleri
7. Hafta Transduserler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Filtreler Amplifikatörler
10. Hafta Ölçü Aletleri ve Osiloskop
11. Hafta Ölçü Aletleri ve Osiloskop
12. Hafta EEG’nin Biyofiziksel Temelleri
13. Hafta Uyarılma Potansiyelleri
14. Hafta Uyarılma Potansiyelleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

       

5

   

5

5

  

ÖÇ2

       

4

   

3

4

  

ÖÇ3

       

3

   

2

3

  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek