ENF101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ELEKTRONOROFIZYOLOJI-1 ENF101 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 128 26 210 3 7

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Gülin MORKAVUK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrenciye EEG'nin teknik özelliklerini, kayıtlama ve epileptik aktivitelerin klinikteki kullanım şekliyle birlikte öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ders nörolojik hastalıklar başta olmak üzere beyni etkileyen hastalıklarda yardımcı yöntem olan elektroensefalografinin(EEG) teknik özellikleri, kayıtlama ve epileptik aktivitelerin öğrenilmesi öğrenicye aktarır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin başarı ile tamamlayan öğrenci; ÖÇ1)EEG cihazlarını tanır, ÖÇ2)EEG elektrodlarını, kayıt özelliklerini bilir, ÖÇ3)Artefaklar, normal ve anormalliklerin gösterebilir, ÖÇ4) Epileptik nöbetler ve bunların sınıflandırılmasının EEG ile değerlendirilmesini bilir. ÖÇ5) Video EEG monitorizasyonun teknik özelliklerini tanımlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Elektronörofizyolojiye giriş
2. Hafta EEG Jeneratörleri ve ritmik EEG aktivitesi
3. Hafta EEG Cihazı, EEG Elektrotları ve yerleştirilmesi
4. Hafta EEG’de polarite ve alan saptanması
5. Hafta Klinik EEG kaydında teknik standartlar
6. Hafta Artefaklar
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Normal EEG Tanımı ve Aktivasyon Yöntemleri
9. Hafta Yenidoğan EEG’si
10. Hafta Anormal EEG paternleri ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi
11. Hafta Nöbetlerin Sınıflandırılması
12. Hafta Bilgisayarlı iktal ve interiktal EEG analizi yöntemleri
13. Hafta Video EEG Monitorizasyon
14. Hafta İktal EEG Semiyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ-1

1

1

4

2

3

3

4

5

5

2

2

0

0

0

5

3

2

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-2

1

1

4

2

3

3

5

5

5

4

2

0

0

0

5

3

2

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-3

1

1

4

2

3

3

5

5

5

4

2

0

0

0

5

3

2

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-4

1

1

4

2

3

3

5

5

5

4

2

0

0

0

5

3

2

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-5

1

1

4

2

3

3

5

5

5

4

2

0

0

0

5

3

2

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek