ENF108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ I ENF108 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 38 24 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Kognisyonun ve seçici dikkat, algılama, öğrenme, bellek, dil ve yürütücü işlevler gibi kognitif süreçlerin nörofizyolojik temellerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Nöral şebekeleri ilebirlikte yüksek mental işlevlerden olan seçici dikkat, otomatik dikkat, yürütücü işlevler, öğrenme, bellek, dil, uyku gibi süreçleri anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Kognisyonun hücresel, moleküler temelinin öğrenilmesi.. öğrenilmesi. ÖÇ2- Kognisyonun işlevsel anatomisinin öğrenilmesi ÖÇ3- Algılama, dikkat, yürütücü işlevler, oryantasyon, öğrenme, bellek, dil gibi kognitif süreçlerin fizyolojik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Davranışların Fizyolojik Temelleri ve Kognitif Nörofizyolojiye Giriş
2. Hafta Beynin Entelektüel Fonksiyonlarının Fizyolojik Mekanizmalarına Giriş
3. Hafta Serebral Asimetri
4. Hafta Serebral Asimetri
5. Hafta Motor Asimetri
6. Hafta Motor Asimetri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uzaysal İşlem
9. Hafta Sözel İşlem
10. Hafta Kognitif Nörofizyolojide Dikkat
11. Hafta Görsel Dikkat Eksikliğinin Fizyopatolojisi
12. Hafta Hemispasyal İhmal
13. Hafta SeçiciDikkat
14. Hafta Normal Uyku -Evreleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, Güneş Tıp Kitabevi (2010) 23.Baskı (Çeviri Editörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ) -Öktem Ö., Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş, Nobel Tıp Kitabevi,(2005) -Bear F.M., Connors W.B., Paradiso A.M, Neuroscience: Exploring the Brain, 3rd Edition
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek