ENF206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM HASTALIKLARI II ENF206 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
56 62 62 180 4 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKESEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; Ameliyathane, Yoğun bakım, reanimasyon vb.gibi çeşitli ünitelerdeki hastalarda rastlayacağı hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır
Dersin İçeriği Sinir Sistemi ve Hastalıkları,Sindirim Sistemi ve Hastalıkları, Ürogenital Sistem ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıklar, Geriatrik Hastalıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Hastalığın tanımı, hastalık oluşum mekanizmaları, genel hastalık terminolojisi 2) Kronik hastalıkların tanımı önemi, bu hastalara doğru yaklaşım 3) Kronik hastalıklarda hastaya bakım sürecini anlayabilme 4) Sistemlere göre görülen kronik hastalıkları öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı ve içeriği
2. Hafta Sindirim Sistemi
3. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıkları ve tedavileri
4. Hafta Sinir Sistemi
5. Hafta Sinir Sistemi Hastalıkları ve tedavileri
6. Hafta Ürogenital Sitam
7. Hafta Ürogenital Sistem Hastalıkları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Enfeksiyon Hastalıkları ve Tedavisi
10. Hafta Geriatrik Hastalıklar
11. Hafta Geriatrik hastalıklarda tedavi yaklaşımları
12. Hafta Eşlik edebilen diğer Sistem Hastalıkları
13. Hafta Diğer Sistem Hastalıkları belirti bulgu ve tedavileri
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKALIN Mehmet, Miyastenia Gravis, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi SürekliTıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum DizisiNo: 42, İstanbul, 2005. AKDEMİR Nuran, BİROL Leman, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Sistem Ofset, Ankara, 2005. AKYAR İmatullah, Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri, SağlıkBilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, Ankara, 2011. AKYILDIZ Elif, Myelin Hastalıkları, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, Cilt:10,Sayı:1-2, İzmir, 2004. ALBAYRAK Ayla, UÇAK Hatice, Nörolojik Bilimler Hemşireliği, AlterYay. Rek. Org. Tic. Ltd: Şti.,Ankara, 2006 BULUT Türker, Acil Genel Tıp Özet Öğrenim Materyalleri, Nobel Matbaacılık, Ankara, 2003.  DURSUN Ahmet, Sevim DURSUN, Hastalıklar Bilgisi, Fatih Ofset, İstanbul, 2002.  YASAVUL Ünal, İç Hastalıkları Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004.  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/2.ppt  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/kitaplar/30.pdf  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/1.ppt
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

5

4

   

3

        

ÖÇ2

 

5

4

   

4

        

ÖÇ3

  

3

       

3

    

ÖÇ4

          

4

    

ÖÇ5

               

ÖÇ6

               

ÖÇ7

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek