ENF206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM HASTALIKLARI II ENF206 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
56 62 62 180 4 6

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrenciye vücudun çeşitli sistemleri ve bu sistemlerin hastalıklarının belirti, tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
Dersin İçeriği Sinir Sistemi ve Hastalıkları, Sindirim Sistemi ve Hastalıkları, Ürogenital Sistem ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Geriatrik Hastalıklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1- Hastalığın tanımı, hastalık oluşum mekanizmaları, genel hastalık terminolojisini bilir. ÖÇ-2- Sistemlere göre görülen hastalıkları öğrenir. ÖÇ-3- Kronik hastalıkların tanısı, önemi, bu hastalara doğru yaklaşımı bilir. ÖÇ-4- Kronik hastalıklarda hastaya bakım sürecini uygulayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Sindirim Sistemi
3. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıkları, Belirti, Tanı ve Tedavileri
4. Hafta Sinir Sistemi
5. Hafta Sinir Sistemi Hastalıkları, Belirti Tanı ve Tedavileri
6. Hafta Ürogenital Sistem
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ürogenital Sistem Hastalıkları Belirti, Tanı ve Tedavileri
9. Hafta Enfeksiyon Hastalıkları Belirti, Tanı ve Tedavileri
10. Hafta Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Belirti,Tanı ve Tedavileri
11. Hafta Geriatrik Hastalıklar
12. Hafta Geriatrik Hastalıkların Belirti,Tanı ve Tedavileri
13. Hafta Eşlik edebilen diğer Sistem Hastalıkları Belirti,Tanı ve Tedavileri
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKALIN Mehmet, Miyastenia Gravis, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi SürekliTıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum DizisiNo: 42, İstanbul, 2005. AKDEMİR Nuran, BİROL Leman, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Sistem Ofset, Ankara, 2005. AKYAR İmatullah, Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri, SağlıkBilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, Ankara, 2011. AKYILDIZ Elif, Myelin Hastalıkları, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, Cilt:10,Sayı:1-2, İzmir, 2004. ALBAYRAK Ayla, UÇAK Hatice, Nörolojik Bilimler Hemşireliği, AlterYay. Rek. Org. Tic. Ltd: Şti.,Ankara, 2006 BULUT Türker, Acil Genel Tıp Özet Öğrenim Materyalleri, Nobel Matbaacılık, Ankara, 2003.  DURSUN Ahmet, Sevim DURSUN, Hastalıklar Bilgisi, Fatih Ofset, İstanbul, 2002.  YASAVUL Ünal, İç Hastalıkları Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004.  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/2.ppt  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/kitaplar/30.pdf  www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/1.ppt
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ-1

3

2

1

5

0

0

3

0

0

2

0

0

3

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

1

ÖÇ-2

3

2

1

5

0

0

3

0

0

2

0

0

3

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

1

ÖÇ-3

3

2

1

5

0

0

4

0

0

3

1

0

4

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

3

0

0

3

0

3

ÖÇ-4

3

2

1

5

0

0

4

0

0

4

2

0

5

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

3

0

0

3

0

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek