ENF205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ELEKTRONOROFIZYOLOJI III ENF205 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 112 170 50 360 6 12

Ders Sorumluları Prof.Dr.Refah SAYIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrenciye EMG kullanım alanları ve ayırıcı tanımların yapılarak raporlama özelliklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders nörolojik hastalıklar başta olmak üzere motor sistemi etkileyen hastalıklarda yardımcı yöntem olan elektromyografinin(EMG) teknik özellikleri, kayıtlamanın öğrenilmesi öğrenicye aktarır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin başarı ile tamamlayan öğrenci; ÖÇ1)EMG cihazları ve elektrotları hakkında temel bilgileri bilir, ÖÇ2) Kayıt sinyallerini ve artefaktları tanımlayabilir. ÖÇ3)Motor sistem ve duyusal sistem hakkında temel fizyolojik ve nörolojik bilgileri bilir, ÖÇ4)Nöropati, Nöromüsküler kavşak hastalıkları, Sinir travmaları hakkında genle bilgileri bilir, ÖÇ5)Çocukta ve yetişkinde EMG kayıdı alabilir ve inceleyebilir. ÖÇ6)Klinik EMG çalışmasına katılabilir ve sinyal analizini yapabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta EMG Cihazları ve Elektrotlar İle İlgili Temel Bilgiler, EMG Güvenliği
2. Hafta Artefaktlar
3. Hafta Motor İletim İncelemeleri, Duyusal İletim İncelemeleri
4. Hafta İğne Elektromiyografisi, Geç Yanıtlar
5. Hafta Nöromuskular Kavşak Fizyolojisi
6. Hafta Radikülopatilerde Elektrofizyolojik İnceleme, Tuzak Nöropatilerinde Elektrofizyolojik İnceleme, Periferik Sinir Travmalarında Elektrofizyolojik İnceleme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Önboynuz Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular, Nöromuskular Kavşak ve Kas Hastalıklarında Elektrofizyolojik Bulgular
9. Hafta EMG İncelemesinin Planlanması ve EMG Teknikleri
10. Hafta Tek lif Elektromiyografisi, Çocukta Elektromiyografi
11. Hafta Kranyal Sinirlerin Elektromiyografik İncelenmesi
12. Hafta Hareket Bozukluklarında Elektrofizyolojik İncelemeler
13. Hafta EMG Cihaz Bilgisi, EMG İncelenmesinde Stratejiler, EMG raporu, Elektromiyografi sinyal analiz yöntemleri
14. Hafta Klinik Elektromiyografi Çalışmalarının Planlanması, Klinik Elektromiyografi Çalışmalarında istatistik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ-1

4

4

5

3

3

3

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-2

4

4

5

3

3

3

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-3

4

4

3

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

2

2

0

3

3

3

ÖÇ-4

4

4

3

5

1

1

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

2

2

0

3

3

3

ÖÇ-5

4

4

5

3

3

3

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

ÖÇ-6

4

4

5

3

3

3

2

2

2

2

2

0

3

2

2

0

0

3

3

0

0

2

3

1

3

2

0

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek