STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Laboratuvar şartlarının ve cihazın çekim için uygunluğunun kontrolü
2. Hafta Hastanın kayıt bilgilerinin tam olarak alınması ve kaydedilmesi
3. Hafta Hastanın genel hastalık bilgileri, öntanı ve kullandığı ilaç bilgilerinin kaydedilmesi
4. Hafta Hastanın tetkik için hazırlanması, Hastaya EEG çekimi için elektrodların 10-20 sistemine göre yerleştirilmesi ve kayıtların kontrolü
5. Hafta Hastaya uyarılmış potansiyeller için kayıt elektrodların doğru yerleştirilmesi ve kayıtların kontrolü
6. Hafta Hastaya polisomnografi için kayıt elektrodlarının doğru yerleştirilmesi ve kayıtların kontrolü
7. Hafta Hastanın güvenliği için topraklamanın mutlaka yapılması, Hasta bilgilerini kaydedebilme
8. Hafta Rapor düzenleyebilme, İşe duyulan ilgi ve sorumluluk
9. Hafta Alet teçhizat kullanma yeteneği, Uygun ve yeteri kadar malzeme kullanabilme
10. Hafta Zamanı verimli kullanma, Problem çözebilme yeteneği
11. Hafta Uygulama kurallarına uyma ve amirlerine saygı gösterme
12. Hafta İletişim kurma
13. Hafta Grup çalışmasına yatkınlığı
14. Hafta Kendisini geliştirme isteği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi