TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR101 Elektronörofizyoloji Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 22 10 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Reyhan ERTÜRK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Türk dili bilincinin geliştirilmesi, dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil- düşünce ilişkisinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Dil, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Dil, Lehçe, Ağız, Anadil, Türkçenin Kökenleri ve konuyla ilgili diğer kavramları bilir. ÖÇ2- Noktalama imleri ve Türkçenin yapısal kurallarını kullanarak kendisini ifade eder. ÖÇ3- Yazım kurallarına uyarak yazışma ile ilgili görevlerini yerine getirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil ( Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri), Anadil ve anadili kavramlarıyla dile ilişkin diğer kavramların anlamları.
2. Hafta Anadil; lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri), Konuşma dili ve Türkçenin Söyleyiş Özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı).
3. Hafta Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları.
4. Hafta Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları.
5. Hafta Noktalama imleri; Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan (nokta, virgül vb.) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.
6. Hafta Noktalama imleri; Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan (nokta, virgül vb.) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Türkçenin Kökenleri ve Yazılı İlk Eserler (Kutadgu Bilig, Atabet’ül Hakayık vb.).
9. Hafta Atatürk ve Türk Dili, Atatürk ve Kültür, Güneş-Dil Teorisi, Türk Dili Kurultayları
10. Hafta Ses Bilgisi, Ünlüler, Ünsüzler, Tonlama, Vurgulama,
11. Hafta Türkçede Ses Olayları, Ses Türemesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Türemesi vb.
12. Hafta Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Münazara Kavramları ve Özellikleri.
13. Hafta Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Münazara Kavramları ve Özellikleri.
14. Hafta Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanılması, ( Sunum, Soru, Açıklama vb.)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türk Dili Notları, (2003)(2006)(2007), Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını; Uluslar arası Bilgi Şöleni, Bildiriler, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, (7-8 Ocak 2002), Yazarlık Atölyesi, BİLKAN, Ali Fuat, FM Yayınları, Ankara, (Mart 2006)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

ÖÇ2

2

0

2

2

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

2

0

0

5

5

0

0

0

0

ÖÇ3

2

0

2

2

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

2

0

0

5

5

0

0

0

0

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki Yok            1 Çok düşük        2 Düşük                 3 Orta       4 Yüksek       5 Çok yüksek