MYCHZ003


Course Title Course Code Program Level
CRITICAL READING SKILLS (Second Semester) MYCHZ003 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
Prep
(Spring)
14 14 - - - - 28 - -

Teaching Staff
Language of Instruction İngilizce (English)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Öğrenciler amaç dilin (İngilizce) konuşulduğu kültür hakkında bilgilendirileceklerdir ve bu şekilde, onlardan farklı bir kültür ile kendi kültürleri arasında ilişkiler kurup/çağrışımlar yapmaları ve yeni kültürlere açık olmaları beklenmektedir. Sonuç olarak; öğrencilerin dil ile kültür arasındaki edebiyattan bağımsız olması düşünülemeyen canlı ilişkinin farkında olmaları beklenmektedir-ki bu ilişki okuma materyallerinin genellikle edebiyat eserleri arasından seçilmesinin önemli bir nedenidir. Aynı zamanda bölümde eğitime devam edecek öğrencilerin de Edebiyat derslerine bir alt yapı oluşturması amaçlanmaktadır. Seçilmiş olan materyaller ana derslerde gösterilen kelime ve söz dizimsel öğelerin büyük çoğunluğunu yansıtan seviyede bir tayf olduğundan öğrencilerin farklı kelimeler ve sözdizimsel öğelere aşina olmaları beklenmektedir. Seçilmiş olan materyallerin konuları temaları ile uyumlu olarak çağdaş ya da evrensel oldukları için öğrencilerin onları ilginç bulacağı- ki bu da onları ek okumalara teşvik ve motive edeceği; bunun da onlarda yaşam boyu öğrenme temelini yaratacağı düşünülmektedir. Materyaller öğrencilerin görsel zekâ tiplerine hitap etmesi amacıyla görsel olarak ve ses CD leri ile desteklenmektedir ve bu onların daha hızlı okumaya alışmalarını sağlayarak akademik araştırmalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, öğrencilerin hem eğlenmek için hem de belirli bir bilgiyi elde etmek için okumaya alışmaları, yani bir başka deyişle onların ilk önce, kendilerini “öğrenmek için okuma” seviyesine taşıyacak “okumayı öğrenme” seviyesinde olmaları beklenmektedir.
Course Content Bu dersin temeli, her biri belirli edebi değere sahip çağdaş ve evrensel eserin okunmasına dayanmaktadır. Bu ders öğrencilerin yalnızca okuma becerilerini geliştirmekle kalmayıp birbirinden ayrı olması düşünülemeyen yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de geliştiren bütünleşik bir derstir. Bu dersin öğrencilerin gelecek yaşamlarındaki akademik amaçlarında kullanacakları okuma ve araştırmaları da kapsayan yaşam boyu okuma ve eleştirel düşünmeye teşvik etmede bir başlangıç noktası olduğuna inanılmaktadır. Dersin hedefleri aşağıda (bkz. Bölüm b.) detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Learning Outcomes (LO) Akademik yılın sonunda, öğrenciler üniversite seviyesinde eğitim kurumları tarafından teşvik edilen gelecek akademik çalışmalarında tümü faydalı olacak daha hızlı okuyabilme ve özel bir bilgi için tarama gibi özel amaçlar için okuyabilme becerilerini gerçekleştirebileceklerdir. Onların eleştirel düşünme becerilerini de kullanarak okumakta oldukları metinlerin analiz ve sentezini yapabilmeleri ve düşüncelerini düzgün bir şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca hem özel amaçla hem de eğlence amacıyla yabancı dilde okuma yaparken üstesinden gelmeleri beklenen zorlukları aşmada yeterli miktarda okuma stratejisi ile donatılacaklardır. “Öğrenmek için” daha fazla okuma yapmaya güdülenmiş olacaklardır.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Introduction to Great Expectations (Upper-intermediate)
2. Week Great Expectations (Upper-intermediate)
3. Week Great Expectations (Upper-intermediate)
4. Week Discussion on the given topics related to the story/Activities
5. Week Introduction to 1984 – George Orwell
6. Week 1984 (Upper-intermediate)
7. Week 1984 (Upper-intermediate)
8. Week 1984 (Upper-intermediate)
9. Week Discussion on the given topics related to the story/Activities
10. Week Introduction to The Invisible Man – H.G Wells
11. Week The Invisible Man
12. Week The Invisible Man
13. Week The Invisible Man
14. Week Discussion on the given topics related to the story/Activities
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References A Christmas Carol Macmillan Readers A Midsummer Night’s Dream Macmillan Readers Wuthering Heights Macmillan Readers 1984 Frankeinstein Great Expectations Macmillan Readers The Invisible Man
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)