MYCHZ004


Course Title Course Code Program Level
LISTENING AND SPEAKING SKILLS (First Semester) MYCHZ004 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
Prep
(Fall)
14 28 - - - - 42 - -

Teaching Staff Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Çankaya, Öğr. Gör. Burak Hilmioğlu, Okt. Müge Güneş, Okt. Eda Aparı, Okt. Ayşe Kaynak, Okt. Özge Bayraktar Özer
Language of Instruction İngilizce (English)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu dersin amacı dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler günlük yaşamda bu becerilerini hiç ya da çok az kullandıkları için bu derste öğrencilerin gereken yoğunlukta İngilizce sesli ve görsel materyale maruz kalıp verilen ödevlerle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin dinleme becerilerini duyduğunu anlama ve anlamlı karşılık verebilme, dinletilerin içerdiği dolaylı mesajlar üzerine çıkarımlarda bulunma yönünde geliştirmeleri hedeflenmektedir. Konuşma becerileri açısından, dinleme becerileriyle doğru orantılı olarak İngilizce konuşmada doğruluk ve akıcılık kazanmaları, kendilerine verilen konuşma ödevleri ile soru sorma ve sorulara yanıt verme, önceden bilgi sahibi oldukları konu hakkında konuşma, tartışma, sunum hazırlama gibi becerileri kazanmaları ve bu kazanımları ilerideki çalışmalarında temel olarak kullanmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Dinleme ve konuşma becerileri dersi temel dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu derste, öğrenciler hedef dilde günlük konuşma diline maruz kalacak, dinleyecekleri dinletilerde hem yerli hem de diğer uluslardan konuşmacıların telaffuzlarını anlamlı röportaj, radyo programı, seminer gibi bağlamlar içinde duyup, dinlerken belirli ödevleri yerine getirecek, böylece hedef dilde dinlediğini anlama ve doğru tepkileri verme becerilerini geliştireceklerdir. Sınıf hedef dilin kullanıldığı sosyal bir ortama dönüştürülüp öğrencilerden sohbet, tartışma, drama ve sunum gibi etkinlikleri gerçekleştirmeleri istenecektir. Bu yolla öğrenciler İngilizce konuşma becerilerini geliştireceklerdir. Dinleme ve konuşma birbirlerini tamamlayan beceriler oldukları için bu derste iki beceri bütünleşik olarak ve gereken yerlerde dilbilgisi, kelime bilgisi gibi diğer becerilerle desteklenerek işlenecektir.
Learning Outcomes (LO) Bu dersin sonunda, öğrenciler dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Dinleme stratejilerini öğrenip dinledikleri materyalden gereken bilgileri çıkarma becerisine sahip olup, günlük ve akademik konuşma dilini etkin bir biçimde kullanım için ilerideki çalışmalarına yönelik temeli oluşturmuş olacaklardır.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Genel İngilizce
2. Week Genel İngilizce
3. Week Genel İngilizce
4. Week Friendship Dinleti 1: A conversation Deneyimleri paylaşma Friendship Dinleti 2: An Interview Sınıf arkadaşlarıyla röportaj yapma
5. Week Recycled Fashion Dinleti 1: An interview Verilen ifadelere katılma ve karşı çıkma Dinleti 2: A radio broadcast Drama Sözcük vurgusu Sunum
6. Week Rap Music Dinleti 1: An interview Dinleti 2: A conversation Fikir ifade ederken kullanılan dil yapıları Röportaj hazırlama
7. Week Something Valuable Dinleti 1: An excerpt from a museum tour Dinleti 2: A radio advertisement Bir konuşmayı bitirme Deyimler
8. Week MIDTERM Together Is Better Dinleti 1: A conversation Dinleti 2: A narrative Soru sormak için bir konuşmayı bölme Poster sunumu
9. Week Thinking Young: Creativity In Business Dinleti 1: A lecture Dinleti 2: A lecture Verilen bilgiye tepki verme Drama
10. Week Planting Trees for Peace Dinleti 1: An excerpt from a TV show Dinleti 2: A conversation -ed ile biten sözcüklerin telafuzu Benzerlikleri ifade etmek Drama
11. Week Driving You Crazy Dinleti 1: A traffic school class Dinleti 2: A conversation Konuyla ilgili kişisel deneyimleri tartışma Farklı görüşleri ifade etme Durum çalışması
12. Week Only Child-Lonely Child? Dinleti 1: A TV talk show Sunulan fikirlere katılma ve karşı çıkma Yazılı bir konuşmayı canlandırma Drama Dinleti 2: A TV talk show
13. Week The Beautiful Game Dinleti 1: A radio show Spor hakkında konuşma Cümledeki önemli sözcüklerin vurgulanması Neden belirtme Bir televizyon reklamı hazırlama ve sunma Dinleti 2: A radio call-in show Spor hakkında konuşma Cümledeki önemli sözcüklerin vurgulanması Neden belirtme Bir televizyon reklamı hazırlama ve sunma
14. Week FİNAL SINAVI
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References North Star 1/ Listening&Speaking/Second Edition
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)