MYCHZ004


Course Title Course Code Program Level
LISTENING AND SPEAKING SKILLS (Second Semester) MYCHZ004 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
Prep
(Spring)
14 28 - - - - 42 - -

Teaching Staff Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Çankaya, Öğr. Gör. Burak Hilmioğlu, Okt. Müge Güneş, Okt. Eda Aparı, Okt. Ayşe Kaynak, Okt. Özge Bayraktar Özer
Language of Instruction İngilizce (English)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu dersin amacı dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler günlük yaşamda bu becerilerini hiç ya da çok az kullandıkları için bu derste öğrencilerin gereken yoğunlukta İngilizce sesli ve görsel materyale maruz kalıp verilen ödevlerle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin dinleme becerilerini duyduğunu anlama ve anlamlı karşılık verebilme, dinletilerin içerdiği dolaylı mesajlar üzerine çıkarımlarda bulunma yönünde geliştirmeleri hedeflenmektedir. Konuşma becerileri açısından, dinleme becerileriyle doğru orantılı olarak İngilizce konuşmada doğruluk ve akıcılık kazanmaları, kendilerine verilen konuşma ödevleri ile soru sorma ve sorulara yanıt verme, önceden bilgi sahibi oldukları konu hakkında konuşma, tartışma, sunum hazırlama gibi becerileri kazanmaları ve bu kazanımları ilerideki çalışmalarında temel olarak kullanmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Dinleme ve konuşma becerileri dersi temel dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu derste, öğrenciler hedef dilde günlük konuşma diline maruz kalacak, dinleyecekleri dinletilerde hem yerli hem de diğer uluslardan konuşmacıların telaffuzlarını anlamlı röportaj, radyo programı, seminer gibi bağlamlar içinde duyup, dinlerken belirli ödevleri yerine getirecek, böylece hedef dilde dinlediğini anlama ve doğru tepkileri verme becerilerini geliştireceklerdir. Sınıf hedef dilin kullanıldığı sosyal bir ortama dönüştürülüp öğrencilerden sohbet, tartışma, drama ve sunum gibi etkinlikleri gerçekleştirmeleri istenecektir. Bu yolla öğrenciler İngilizce konuşma becerilerini geliştireceklerdir. Dinleme ve konuşma birbirlerini tamamlayan beceriler oldukları için bu derste iki beceri bütünleşik olarak ve gereken yerlerde dilbilgisi, kelime bilgisi gibi diğer becerilerle desteklenerek işlenecektir.
Learning Outcomes (LO) Bu dersin sonunda, öğrenciler dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Dinleme stratejilerini öğrenip dinledikleri materyalden gereken bilgileri çıkarma becerisine sahip olup, günlük ve akademik konuşma dilini etkin bir biçimde kullanım için ilerideki çalışmalarına yönelik temeli oluşturmuş olacaklardır.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Offbeat Jobs Dinleti 1: What's My Job? Dinleti 2: More Offbeat Jobs Kısa konuşma Betimleyici sıfatların kullanımı
2. Week A Piece of the Country in the City Dinleti 1: Community Gardens Dinleti 2: Let's Hear from Our Listeners Geçmiş zaman kullanımı Anlaşmanın ifade edilmesi
3. Week A Penny Saved is a Penny Earned Dinleti 1:Money Dinleti 2:Saving Money Tasarruf konusunda fikir belirtme Rakamlar ve fiyatlar Karşılaştırma sıfatlarını kullanma Görüşmede ve öneride bulunmak ve bir anlaşmaya varmak
4. Week At Your Service: Service Animals Dinleti 1: Kimba, the Hero Dog Dinleti 2: Do People Help Animals Too? -wh sorularında vurgulama Geniş Zamanın cümle içinde kullanımı Daha fazla bilgi isterken kullanılacak kalıpların pekiştirilmesi
5. Week CELLETIQUETTE Dinleti 1: Everyone Has an Opinion Dinleti 2: Our Listeners Write Vurgulanmayan to Gerund ve Infinitives kullanımları Beğenme ve beğenmeme durumlarının ifade edilmesi
6. Week Is It Women's Work? Dinleti 1: Who's Taking Care of the Children? Dinleti 2: Who is Right for the Job? Vurgulama Sıklık Zarfları Fikirlerin belirtilmesi, bir fikre katılıp/katılmama konusunda görüş bildirmek
7. Week Good-Mood Foods Dinleti 1: Would You Like to Be on the Radio? Dinleti 2: What's the Matter? Sayılabilen ve sayılamayan isimler İsteklerin nazikçe belirtilmesi
8. Week An Ice Place to Stay Dinleti 1: An Unusual Vacation Dinleti 2: Vacations Around the World Can ve can't yapıları Nazikçe ricada bulunmak
9. Week Staying Healthy Dinleti 1: Thin-Fast Should, ought to ve have to yapıları Konuya ilgi duyduğunu belirtme, tavsiyede bulunma ve tavsiye alma Dinleti 2: Health Problems and Remedies Should, ought to ve have to yapıları Konuya ilgi duyduğunu belirtme, tavsiyede bulunma ve tavsiye alma
10. Week Endangared Languages Dinleti 1: Language Loss Will yapısının kullanılması Örnek verme Dinleti 2: My Life, My Language Will yapısının kullanılması Örnek verme
11. Week İngilizce film izleme Anlama aktiviteleri
12. Week İngilizce film izleme Anlama aktiviteleri
13. Week İngilizce film izleme Anlama aktiviteleri
14. Week GENEL TEKRAR
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References North Star 2/ Listening&Speaking/Second Edition
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)