TÜR101


Course Title Course Code Program Level
TURKISH LANGUAGE I TÜR101 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
28 - - - - - 28 2 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Course Content -
Learning Outcomes (LO) ÖÇ1- Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar. ÖÇ2- Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını bilir ve örnekleriyle gösterir. ÖÇ3- Türk dilinin tarihî gelişimini ve dönemsel özelliklerini açıklar. ÖÇ4- Yazım kurallarını bilir ve uygular. ÖÇ5- Noktalama işaretlerini, özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilir. ÖÇ6- Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı , eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Bildirim, dil ve dilin özellikleri.
2. Week Dil ve düşünce ilişkisi.
3. Week Ana dil, bağlam, dil, söz, sembol ve imaj kavramları.
4. Week Kültür: Dil ve düşünce ilişkisi, kültür çeşitleri.
5. Week Medeniyet.
6. Week Dilekçe yazımı.
7. Week Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.
8. Week Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
9. Week Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi.
10. Week Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
11. Week Dil bilgisi ve bölümleri: ses ve şekil bilgisi.
12. Week Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler.
13. Week Yazım kuralları ve uygulaması.
14. Week Noktalama işaretleri ve kullanımlarıyla ilgili uygulamalar.
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)