YBS611


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK BİLİŞİMİ İŞ ZEKASI YBS611 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
186 3 10

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgilendirilmiş karar verme yoluyla en iyi uygulamaları oluşturmalarını sağlamak için öğrencilere temel iş zekası kavramları ve temelleri sağlar. Ders, sağlık örgütlerinde alınan karar türleri ve iş zekâsı uygulamalarının bu kararların alınması sürecine sağladığı katkı tartışılarak, iş zekâsı uygulaması konusunda sağlık örgütlerine model önerisi getirilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Farklı kaynaklardan gelen, yüksek çeşitlilikteki veriyi işleyebilecek•Gerçeğe yakın zamanlı (NRT) (dakikalar -saatler) (örneğin Türkiye genelindeki bir problemin tespiti) sonuçlar üretecek•Yüksek sayıda kullanıcının veriden analiz yapmasına olanak verecek •İş zekasında, kullanıcıya özel raporlar gösterilmesi•İstenen detayda analizlerin hızlıca ve kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlıkta İş Zekasına Giriş
2. Hafta Sağlıkta İş Zekası ve Veri Ambarları
3. Hafta Sağlıkta İş Zekası ve Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
4. Hafta Sağlıkta İş Zekası Modelleri –Temel Raporlama
5. Hafta Sağlıkta İş Zekası Modelleri –OLAP
6. Hafta Sağlıkta İş Zekası Modelleri –Dashboards
7. Hafta Sağlıkta İleri İş Zekası Teknolojileri
8. Hafta Sağlıkta İş Zekası Stratejisi
9. Hafta Sağlıkta İş Zekası Projesi –Gereksinimler ve Planlama
10. Hafta Sağlıkta İş Zekası Projesi –Veri Analizi
11. Hafta Sağlıkta İş Zekası Projesi –Veri Bankası Tasarımı
12. Hafta Sağlıkta İş Zekası Projesi –Uygulama Geliştirme
13. Hafta Sağlıkta İş Zekası uygulamaları –Vaka Örneği
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Business Intelligence in Healthcare with IBM Watson Analytics, 2017, 1st Edition by Shilpa Balan (Author), Joseph Otto (Author)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek