YBS607


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA TASARIMI, VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ YBS607 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 28 36 80 186 3 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin bilimsel bir araştırmanın tasarımı, veri analizi, ve araştırma raporunun kaleme alınması dâhil olmak üzere araştırma sürecinin tamamını ait kavramalara hakim olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, bilimsel araştırmanın temel bileşenleri ve teorik çerçeve konuları ile araştırma tasarım unsurları, çeşitli kalitatif ve kantitatif veri toplama araçları ve yöntemleri, veri analizi ve ilişkisel ve grup farkı testleriyle hipotez testleri vb. konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Araştırma tasarım unsurlarını kavrar. 2. Çeşitli kalitatif ve kantitatif veri toplama araçları ve yöntemlerini uygular 3. Veri analizi ve ilişkisel ve grup farkı testleriyle hipotez testlerini uygular. 4. Yorumlama ve bulguların sunumu becerilerine sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Araştırmanın Felsefesi ve Yapısı
2. Hafta Araştırmanın Temel Bileşenleri
3. Hafta Tümevarım ve Tümdengelim
4. Hafta Bilimsel Araştırma Yaklaşımları
5. Hafta Araştırma Probleminin Belirlenmesi
6. Hafta Kuramsal Çerçevenin Oluşturulması
7. Hafta Araştırmada değişken ve ölçek kavramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hipotez ve Hipotez Testleri
10. Hafta Betimleyici İstatistiki Testler
11. Hafta Parametrik Testler
12. Hafta Parametrik Olmayan Testler
13. Hafta Ölçmede Güvenirlik ve Geçerlilik
14. Hafta Araştırma Önerisinin Oluşturulması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Tabachnick, B. G, & Fidel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (Fourth edition). Boston: Ally and Bacon 2. Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi