YBS605


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
E-İŞ MODELLERİ YBS605 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 36 80 186 3 10

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi MESUT ÜNLÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrencilerin elektronik iş modelleri, e-iş sistemlerinin ekonomisi ve stratejilerinin temel özelliklerini kavram ve analiz düzeyinde öğrenmeleri, e-iş modellerine dayalı üretim, dağıtım, finans, satın alma ve pazarlama işlemlerinin örgütsel dönüşümü ve entegrasyonu, tedarik ve değer zinciri yönetimi gibi konuları değerlendirme düzeyinde uygulayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders temel olarak elektronik iş modelleri, e-iş sistemlerinin ekonomisi ve stratejilerinin temel özellikleri ve analizi, e-iş modelleri ve uygulamaları için fırsatlar, tehditler ve rekabet avantajı kaynakları, yeni iş fırsatlarının belirlenmesi, geleneksel ve ağ bağlantılı kuruluşlar arasındaki farklar, e-iş modellerine dayalı üretim, dağıtım, finans, satın alma ve pazarlama işlemlerinin örgütsel dönüşümü ve entegrasyonu, tedarik ve değer zinciri yönetimi gibi özel uygulamalar konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; a. Elektronik iş modelleri, e-iş sistemlerinin ekonomisi ve stratejilerinin temel özelliklerini kavrar ve analiz eder. b. E-iş modelleri ve uygulamaları için fırsatlar, tehditler ve rekabet avantajı kaynakları, yeni iş fırsatlarını ortaya koyar. c. Geleneksel ve ağ bağlantılı kuruluşlar arasındaki farkları tanımlar d. E-iş modellerine dayalı üretim, dağıtım, finans, satın alma ve pazarlama işlemlerinin örgütsel dönüşümü ve entegrasyonu, tedarik ve değer zinciri yönetimi gibi özel uygulamaları gerçekleştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Elektronik İş (E-İş) Kavramına Giriş
2. Hafta E-İş Bileşenleri
3. Hafta Geleneksel ve Ağ Bağlantılı Kuruluşlar Arasındaki Farklar
4. Hafta E-İş Modeli ve E-İş Fonksiyonları
5. Hafta E-İş Stratejileri ve Stratejilerin Temel Özellikleri
6. Hafta E-İş ve Stratejik Yönetim Süreci
7. Hafta E-İş Geliştirmede Kritik Faktörler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta E-İş ve Sipariş Gerçekleştirme (İşleme) Süreci
10. Hafta E-İş ve Ürün Sorgulama Gerçekleştirme Süreci
11. Hafta E-İş Modellerine Dayalı Üretim, Dağıtım, Finans, Satın Alma ve Pazarlama İşlemlerinin Örgütsel Dönüşümü ve Entegrasyonu
12. Hafta E-İş ve E-Ticaret Arasındaki Farklar ve E-Ticaret Türleri
13. Hafta E-İş Tedarik Zinciri Yönetimi
14. Hafta E-İş Değer Zinciri Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar a. Laudon, Kenneth and Traver, Carol Guercio (2010), E-Commerce, 6/E, New Jersey: Prentice Hall b. Strauss, Judy and Frost, Raymond, (2009), E-Marketing, New Jersey: Prentice Hall
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek