YBS631


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI YBS631 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
100 0 20

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
Dersin İçeriği Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda harf notu aritmetik ortalaması en az CB alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin sözlü sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı derslerinde edinilen bilgi ve beceriler birikiminin güçlendirilmesi. 2- Yönetim Bilişim Sistemleri alanı alt konularında yer alan teori ve yöntemlerin bütünleştirilmesi. 3- Yönetim Bilişim Sistemleri literatürüne hakimiyetin artırılması. 4- Güncel teori, pratik ve araştırmaların değerlendirilmesi ve bütünleşik biçimde ele alınabilmesi yeteneğinin artırılması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
2. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
3. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
4. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
5. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
6. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
7. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
8. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
9. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
10. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
11. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
12. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
13. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
14. Hafta Yeterlilik sınavı için bağımsız çalışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 100
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lisansüstü derslerde öğretilenlerin ve ders malzemelerinin tekrarı ve yukarıda belirtilen temel konularda bağımsız hazırlık çalışması.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek