YBS609


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİMDE YAPAY ZEKA YBS609 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 58 100 3 8

Ders Sorumluları Prof. Dr.Aral.EGE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Herhangi bir ek husus bulunmamaktadır.
Dersin Amacı Yapay Zeka algoritmalarının tanıtım ve kullanımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Günümüzde giderek önem kazanan yapay zeka konusunun teorik ve pratik dayanakları irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Çeşitli yapay zeka algoritmaları, Python dili ve kütüphanelerinin ilgili kısımları.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel yapısı hakkında bilgi verme ve neler beklendiğinin açıklanması
2. Hafta İş sistemlerinde yapay zeka
3. Hafta Yapay zeka sistemlerinde kullanılan algoritmaların sınıflandırılması
4. Hafta Watson sistem mimarisi
5. Hafta Python ve programlama ortamları
6. Hafta Makine öğrenmesine giriş
7. Hafta Makine öğrenmesi unsurları
8. Hafta Örnek uygulama I
9. Hafta Örnek uygulama II
10. Hafta Regresyon
11. Hafta Doğrusal regresyon modelleri
12. Hafta Diğer regresyon modelleri
13. Hafta Destek Vektör Makinaları
14. Hafta Karar ağaçları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow by Aurelien Geron
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek