YBS604


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ YBS604 Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
186 3 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kuramsal ve pratik bağlamda veri ve teknoloji yönetimi konusunda bilgiye sahip olması ve bilimsel araştırma ve sahada tarafında kullanabilmesi. Kuramsal bağlamda veri ve teknoloji yönetimi kavramsal çerçeveleri farklı soyutlama seviyeleri, büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı şehirler uygulama alanları konusunda eri düzey ve güncel araştırmaları incelemek ve ilgili bir konuda araştırmanın gerçekleştirilmesi istenir.
Dersin İçeriği Veri ve teknoloji yönetimine strateji, iş, süreç ve teknoloji seviyelerinde irdelemek, veri entegrasyonu, BT inovasyonu, açık veri yönetişimi ve mimarisi, büyük veri özellikleri ve uygulama alanları, yenilikçi uygulamalar, veri odaklı ürün, veri görselleştirme, verinin ticari değeri, veri çerçevesi ve kalitesi konular arasındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili güncel teknolojileri ve sistem yaklaşımı ile ilgili bilgileri iş yaşamında kullanabilme ve sorunları çözebilme becerisi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veri Yönetimi Temelleri
2. Hafta Veri Yönetimi Temelleri
3. Hafta Veri Yönetişimi
4. Hafta Veri Yönetimi Çerçeveler
5. Hafta Ana Veri Yönetimi
6. Hafta Veri Kalitesi
7. Hafta Veri Ambarı ve İş Zekası
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Meta Veri ve Veri Analitiği
10. Hafta Veri Güvenliği Yönetimi
11. Hafta Belge ve İçerik Yönetimi
12. Hafta Nesnelerin İnterneti
13. Hafta Büyük Veri Yönetimi
14. Hafta Gelişmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE SECOND EDITION 2017
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek