YBS 531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER YBS 531 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 0 15

Ders Sorumluları Prof. Dr. Alaattin Parlakkılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1) Araştırma odağını güçlendirmek; 2) Araştıma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak; 3) Çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek; 4) Arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek; 5) Bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek;
Dersin İçeriği Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi oluşturabilecektir; • teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi çözümleyebilecektir; • gerekli araştırma ve yazma becerilerini uygulayabilecektir; • araştırma etiği ve emek hırsızlığına önleyici prensipleri yerine getirebilecektir; • kendi çalışmalarını yeterli düzeyde değerlendirebilecektir; • kendi araştırma konusunu sözlü bir şekilde sunabilecektir; beklenen standartlarda akademik bir çalışma ortaya koyabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim Bilişim Sistemleri alanında proje hazırlamanın önemi.
2. Hafta Yapılmış tezler üzerine analizler.
3. Hafta Proje geliştirme. Tasarım sorunları.
4. Hafta Proje alanları hakkında bilgilendirme. Konu seçimi.
5. Hafta Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Kaynak araştırması
6. Hafta Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Kaynak araştırması
7. Hafta Ara sınav:Araştırma konusu ve araştırma yönteminin sunulması
8. Hafta Ara sınav:Araştırma konusu ve araştırma yönteminin sunulması
9. Hafta Tez önerisi dosyası hazırlama
10. Hafta Tez önerisinde biçimsel koşullar
11. Hafta Tez önerisinde içerik koşulları ve içerik ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi
12. Hafta Tez uygulama süreci. Danışman ile çalışma koşulları.
13. Hafta Final: Tez öneri değerledirmeleri
14. Hafta Final: Tez öneri değerledirmeleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Amaca yönelik açık kaynaklar
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek