YBS 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM VE ORGANİZASYON YBS 503 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 180 222 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Çağlar DOĞRU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin yönetim ve örgütlenme konularındaki teorileri bilmelerini, bu konulardaki sorunları analiz edebilmeleri ve çözebilmelerini, iş yaşamında yönetim ve örgütlenme konularındaki olası sorunları analiz ederek çözebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Ders yönetim ve organizasyon alanına ilişkin teorik ve uygulamaya dönük bilgileri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yönetim ve örgüt teorileri bilgisi, yönetim ve örgütlenme konularındaki bilgileri iş yaşamında kullanabilme ve sorunları çözebilme becerisi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ve örgütler: temel kavramlar
2. Hafta Planlama, karar alma, karar teorileri.
3. Hafta Örgütlenme- özellikler ve süreçler
4. Hafta Bilimsel yönetim, yönetsel süreçler, bürokrasi, insan ilişkileri yaklaşımı, sistem yaklaşımı
5. Hafta Durumsallık yaklaşımı, kaynak bağımlılığı teorisi, işlem maliyeti teorisi, vekalet teorisi, örgütsel ekoloji teorisi.
6. Hafta Yeni kurumsal kuram, örgütsel ağ düzenekleri, sosyal sermaye
7. Hafta Stratejik yönetim
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Liderlik
10. Hafta Motivasyon Teorileri
11. Hafta Yönetimde güncel konular
12. Hafta Örgütlerde değişim yönetimi
13. Hafta Örgütlerde çatışma yönetimi
14. Hafta İnovasyon Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Koçel, Tamer (2010) İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul. - Sargut, A.Selami, Özen,Şükrü. (2007) Örgüt Kuramları, İmge Kitabevi, Ankara. - Robbins,S., Coulter,M.,Management, Prentice Hall, New Jersey.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek