YBS 504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİ SİSTEMLERİ VE PROJE YÖNETİMİ YBS 504 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Vahid SİNAP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amacı, proje yönetimini ve proje yönetimi araçları ve tekniklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Ders bilgi sistemlerinde proje yönetimi ilkelerini ve proje yönetiminde kullanılan teknikleri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; proje kavramını, proje aşamalarını, proje yönetiminin önemini; maliyet, risk ve insan kaynakları yönetimi kavramlarını açıklayabilir; bir projeyi tanımlayabilir, sınırlandırabilir ve amacını belirleyebilir; kaynak ve zaman tahmini ve planlaması yapabilir; planlamada kullanılacak araç ve teknikleri seçebilir ve uygulayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje geliştirme ve uygulamada genel prensipler
2. Hafta Proje yönetim süreçleri, proje entegrasyon yönetimi
3. Hafta Proje yaşam döngüsü ve organizasyon
4. Hafta Proje yönetim döngüsü, mantıksal çerçeve yaklaşımı
5. Hafta Mantıksal çerçeve yaklaşımı ve projenin analiz süreci
6. Hafta Mantıksal çerçeve matrisi ve projenin planlanma süreci
7. Hafta Proje zaman yönetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Proje maliyet yönetimi
10. Hafta Proje planı geliştirme
11. Hafta Bilgisayar yazılım desteği ile uygulama
12. Hafta Bilgisayar yazılım desteği ile uygulama
13. Hafta Bilgisayar yazılım desteği ile uygulama
14. Hafta Bilgisayar yazılım desteği ile uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition  K., Schwalbe (2009) Information Technology Project Management, Second Edition
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek