YBS516


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİĞİ YBS516 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
0 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencileri bilgisayar sistemleri ve ağları kapsamında karşılaşılan güvenlik kavramları hakkında uzmanlaştırmak.
Dersin İçeriği Bilgisayar sistemleri ve ağlarında güvenlik kavramları, zaafiyetleri, saldırıları ve savunma mekanizmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler temel bilgisayar ve ağ güvenliği kavramlarını ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgi güvenliğine yönelik temel tehdit ve saldırı tiplerini öğreneceklerdir. Öğrenciler güvenlik politikalarının, standartlarının ve alışkanlıklarının uygulanmasında yönetimsel yapıların etkilerini öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgisayarlar ve ağlar ile ilgili zaafiyetlerin ortaya çıkarılması için uygulanan temel teknikleri öğreneceklerdir. Öğrenciler firewall ve paket filtreleme tekniklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler firewall çözümlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgi güvenliğinde kriptografinin rol ve önemini öğreneceklerdir. Öğrenciler temel kriptografik algoritmaları ve bu algoritmaların temel uygulamalarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgisayar sistemleri ve ağ konusunda bir proje yapacak, ilgili sunum dokümanını hazırlayacak ve sınıfta sunacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta GİRİŞ: Bilgisayar Ağları ve Internet ve veri iletişimi
2. Hafta GİRİŞ: Bilgisayar Ağları ve Internet ve veri iletişimi
3. Hafta Uygulama Katmanı
4. Hafta Taşıma Katmanı
5. Hafta Ağ Katmanı
6. Hafta Veri-Bağlantı Katmanı
7. Hafta Tekrar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ağ Güvenliğine Giriş
10. Hafta Kripto
11. Hafta Kripto
12. Hafta Ağ Güvenliği
13. Hafta Ağ Güvenliği
14. Hafta Kablosuz Ağlar ve Güvenliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı : Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 7 th edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2017.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek