YBS515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM ANALİZ VE TASARIM YBS515 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
0 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr.Aral EGE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, bilgi yönetimi alanındaki sistem tasarım becerilerine, geleceğin kullanıcıları ve/veya sistem analistleri olarak öğrencilerin bilgisayarla bütünleşik bir iş ortamında ele almaları gereken kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Bu ders, öğrencilere tasarım kavramları, metodolojileri, teknikleri ve araçları konusunda temel bilgilerle birlikte teknoloji tabanlı çözümlerle çözülebilecek iş problemlerini belirleme, bilgi sistemleri çözümlerine yönelik gereksinimleri belirleme ve sistemlerin uygulanmasına temel oluşturan tasarımlar geliştirmenin yanı sıra sistem analizlerinde güçlü bir temel sağlar.
Dersin İçeriği Bölüm I: Sistem Analizinin Temelleri Bölüm II: Bilgi Gereksinim Analizi Bölüm III: Analiz Süreci Bölüm IV: Tasarımın Temelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin tamamlanmasıyla, öğrenci aşağıdaki prensiplere katılarak deneyim ve bilgi kazanacaktır: • Geleneksel Sistem Geliştirme o İş Modelleme ve Gereksinim Analizi o Sistem Tasarımı ve Analizi o Sistemlerin Uygulanması, Test Edilmesi ve Dağıtımı • Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme ve Birleştirilmiş Süreç o İş Modelleme ve Gereksinim Analizi o Sistem Tasarımı ve Analizi o Sistemlerin Uygulanması, Test Edilmesi ve Dağıtımı • Proje Yönetimi o Proje Yönetiminin Öğelerini Tanımlamak o Proje Takvimi Oluşturmak ve Takip Etmek o Risk Analizini Gerçekleştirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sistem, Roller ve Geliştirme Metodolojileri
2. Hafta Örgütsel Sistemlerin Anlaşılması ve Modellenmesi
3. Hafta Proje Yönetimi
4. Hafta Bilgi Toplama-Etkileşimli Yöntemler
5. Hafta Bilgi Toplama-Yalın Yöntemler
6. Hafta Çevik Modelleme ve Prototip Oluşturma
7. Hafta Veri Akış Diyagramlarını Kullanma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Veri Sözlüklerini Kullanarak Sistem Analizi
10. Hafta Süreç Özellikleri ve Yapılandırılmış Kararlar
11. Hafta UML Kullanarak Nesneye Yönelik Sistem Analizi ve Tasarımı
12. Hafta Etkin Girdi/Çıktı ve Veri Tabanı Tasarımı
13. Hafta İnsan Bilgisayar Etkileşimi
14. Hafta Doğru Veri Girişi Prosedürleri Tasarlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kenneth E. Kendall & Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design 9th Edition (2014) 2. John W. Satzinger, Robert B. Jackson & Stephen D. Burd, Systems Analysis and Design in a Changing World 7th Edition (2015) 3. Joseph S. Valacich & Joey F. George, Modern Systems Analysis and Design 8th Edition (2016)
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek