YBS 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YBS 501 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 84 126 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, iş ve sistem kavramları ışığında yüksek kalitede bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik güncel teknolojiler ile sistemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders yönetim bilişim sistemlerini oluşturan bileşenlere ait teorik ve uygulamaya dönük bilgileri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili güncel teknolojileri ve sistem yaklaşımı ile ilgili bilgileri iş yaşamında kullanabilme ve sorunları çözebilme becerisi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Günümüz işletmelerinde bilgi sistemlerinin rolü, bilgi sistemlerine bakış açısı ve bilgi sistemlerine çağdaş yaklaşımlar
2. Hafta İş süreçleri ve bilgi sistemleri, işletme bilgi sistemlerinin türleri
3. Hafta Bilgi sistemlerinde örgütlenme ve işletmelere etkisi, rekabet avantajı açısından bilgi sistemleri
4. Hafta Bilgi teknolojilerine tarihsel bakış (iletişim, internet ve kablosuz teknolojiler)
5. Hafta Veri tabanı tasarımı ve yönetimi
6. Hafta Bilişim sistemlerinde etik sorunları ve bilgi sistemleri güvenliği
7. Hafta Kurumsal kaynak planlama ve karar destek sistemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilgi yönetimi ve kurumsal bilgi yönetim sistemleri
10. Hafta İnternet teknolojileri, modern donanım platformları ve elektronik ticaret
11. Hafta Bilgi sistemleri geliştirme araçları, bilgi sistemleri geliştirme yaklaşımları ve sistem geliştirme
12. Hafta Bilgi sistemleri geliştirme araçları, bilgi sistemleri geliştirme yaklaşımları ve sistem geliştirme
13. Hafta Bilgi sistemlerinde proje yönetimi
14. Hafta Genel değerlendirme ve final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Management Information Systems Managing The Digital Firms, Tenth Edition (2007), K.C. Laudon & J.P. Laudon, New Jersey: Pearson Education Inc.
Staj / Uygulama YOK
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek