İKY504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARİYER PLANLAMASI İKY504 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
100 82 182 3 7,5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Beste ALTINÇUBUK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Modern İşletme İnsan Kaynakları Yönetim çağdaş ve bilimsel metodolojisi hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olmayı sağlamak.
Dersin İçeriği İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer, Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kavramları, Yöntemler, Sistemler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Kariyer yönetimi, 2-Etkili kariyer geliştirme ve 3-Kariyer planlamasının öğrenilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kariyer kavramı, tanımı, önemi, aşamaları ve yararları.
2. Hafta İşletmelerde kariyer planlamasının süreci, bireysel-kurumsal planlama
3. Hafta İşletmelerde kariyer planlamasının bileşenleri, personel yetkinlikleri ve göstergeleri
4. Hafta Kariyer geliştirme, kavramı, tanımı, önemi, yararları, kariyer geliştirmede etkili faktörleri.
5. Hafta Kariyer yönetimi, kavramı, tanımı, amacı, önemi ve kariyer geliştirmede etkili olan faktörler.
6. Hafta tekrar
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi.
9. Hafta İşletmelerde kariyer yönetimi, kültürü ve kurumsallaşma.
10. Hafta Kariyer modelleri, kariyer yönetim sistemleri.
11. Hafta Kariyer seçimini etkileyen unsurlar, meslek ve kariyer seçimi.
12. Hafta Ekip çalışmaları, kariyer sürecine katkıları.
13. Hafta Team work, their contribution to the career process.
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dursun Bingöl (2010), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

 

ÖÇ1

 

 

2

 

 

 

 

4

 

4

 

ÖÇ2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek