İKY511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ HUKUKU İKY511 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
82 70 152 3 7,5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Göksun Çağlar ÇOPUROĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin İş Hukuku’nun genel işleyişini ve mantığını kavrayabilmesi
Dersin İçeriği Ders, İş Hukuku uygulamalarının detaylı olarak incelenmesi ve analiz edilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İş Hukuku paradigmasının öğrenilmesi 2-İş hayatını derinlemesine anlayabilme 3-İş ve örgüt psikolojisinin anlaşılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş Hukukunun temel kavramları
2. Hafta İşçinin borçları
3. Hafta İşverenin borçları
4. Hafta İş Sözleşmesi ve türleri
5. Hafta İş Sözleşmesinin kurulması
6. Hafta İş Sözleşmesinin sona ermesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
9. Hafta İş Hukukunda ücret
10. Hafta İhbar ve Kıdem Tazminatı
11. Hafta Toplu İş İlişkileri Kanununun incelenmesi
12. Hafta Toplu İş İlişkileri Kanununun incelenmesi
13. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun incelenmesi
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

 

ÖÇ1

 

3

 

 

 

4

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek