İKY502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İKY502 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
100 82 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gözde İYİCİL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, örgütlerin temel kaynakları olan çalışanlarını örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri öğrencilere vererek, örgütsel başarıyı ya da verimliliği etkileyen temel unsurlar olan çalışanların yönetimi konusunda yeterli bir düzeye gelmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği Ders, Davranış bilimi ve genel esasları, örgütsel davranış kavramı, dayandığı temeller ve işletmeler için önemi, statü ve rol, birey ve kişilik, liderlik ve yöneticilik kavramı ve ilgili yaklaşımlar,motivasyon, grup kavramı ve takım çalışmaları, örgütsel çatışma, çatışma yönetimi, örgüt içinde problem çözme ve karar verme, yaratıcılık, stress yönetimi, güç ve politika, zaman yönetimi, örgüte bağlılık, etik davranışlar, iletişim kavramı ve önemini içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütlerde moral ve moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar, grup düzenliliği ve yeniliklere karşı tepkiler ve önlemler, 2- örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, 3-örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi konularını öğrenmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar
2. Hafta Örgütlerde davranışın önemi
3. Hafta Psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi
4. Hafta Örgütlerde moral ve moral ölçümleri
5. Hafta Algılama ve Atfetme Süreçleri
6. Hafta Kişilik ve Kişilik Farklılıklarının Analizi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar ve Örgütlerde İnançlar, Tutumlar ve Tutumların Ölçümü
9. Hafta Örgütlerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
10. Hafta İşte monotonluk sorunu ve önlenmesi
11. Hafta İş Ortamının Fiziksel Sorunları
12. Hafta Bireyler arası ilişkiler ve haberleşme
13. Hafta Örgütlerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş Dokuzuncu Baskı, Beta Basım Yayım, 2006 Öznur AŞAN ve Eren Miski AYDIN, ( editör Halil CAN) Örgütsel Davranış, İstanbul, Eylül 2006.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

2

2

 

5

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek