İKY505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PERFORMANS YÖNETİMİ İKY505 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
100 82 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin bireysel performans ve değerlendirilmesi hakkında temel bilgileri kazanarak, yüksek bireysel performans ve bireysel performans sisteminin en etkin biçimde kullanımı konularında yeterli bir düzeye gelmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ders, Performans değerlendirme, amaç ve kapsamı, performans değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan başlıca sorunlar, performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar, performans yönetimi sistemi ve insan kaynakları yönetimindeki yeri ve önemi, kullanım alanları, performans yönetim sistemini etkileyen faktörler, performans yönetiminin stratejik boyutu, uygulama örneklerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Performans yönetiminin tanımı, amaçları ve süreçleri, performans yönetimi çeşitleri, bireysel performans yönetimi, bireysel performansa etki eden temel unsurlar, bireysel performans düşüklüğünün nedenleri, 2-Performans değerlendirme, bireysel performans değerlendirme yöntemleri, performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler, 3-Bireysel performans değerlendirmenin getirilerin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Performans Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Süreçleri.
2. Hafta Performans Yönetimi Çeşitleri
3. Hafta Bireysel Performans Yönetimi
4. Hafta Bireysel Performansa Etki Eden Temel Unsurlar
5. Hafta Bireysel Performans Düşüklüğünün Nedenleri
6. Hafta Performans Değerlendirme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Performans Değerlendirme Yöntemlerine Toplu Bakış-1
9. Hafta Performans Değerlendirme Yöntemlerine Toplu Bakış-2
10. Hafta Bireysel Performans Değerlendirme Yöntemleri-1
11. Hafta Bireysel Performans Değerlendirme Yöntemleri-2
12. Hafta Performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler
13. Hafta Bireysel Performans Değerlendirmenin Getirileri
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007 SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, Alfa Aktüel yay., 2005. BECKER, B., HUSELID, M., ULRICH, D., The HR Scorecard, Linking People, Strategy and Performance, HBS publ., 2001.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

 

 

4

 

 

3

 

4

 

ÖÇ2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

2

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek