İKY501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM VE ORGANİZASYON İKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
117 20 20 25 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç.Dr.Çağlar DOĞRU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin yönetim ve örgütlenme konularındaki teorileri bilmelerini, bu konulardaki sorunları analiz edebilmeleri ve çözebilmelerini, iş yaşamında yönetim ve örgütlenme konularındaki olası sorunları analiz ederek çözebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Ders yönetim ve organizasyon alanına ilişkin teorik ve uygulamaya dönük bilgileri içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Yönetim ve örgüt teorileri bilgisi kullanabilme 2-yönetim ve örgütlenme konularındaki bilgileri iş yaşamında kullanabilme 3- Yönetimde sorunları çözebilme becerisi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ve örgütler: temel kavramlar
2. Hafta Planlama, karar alma, karar teorileri.
3. Hafta Örgütlenme- özellikler ve süreçler
4. Hafta Bilimsel yönetim, yönetsel süreçler, bürokrasi, insan ilişkileri yaklaşımı, sistem yaklaşımı
5. Hafta Durumsallık yaklaşımı, kaynak bağımlılığı teorisi, işlem maliyeti teorisi, vekalet teorisi, örgütsel ekoloji teorisi.
6. Hafta Yeni kurumsal kuram, örgütsel ağ düzenekleri, sosyal sermaye
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Stratejik yönetim
9. Hafta Liderlik
10. Hafta Motivation
11. Hafta Denetim, yönetimde güncel konular
12. Hafta Seminer sunumları
13. Hafta Seminer sunumları
14. Hafta Seminer sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama - Koçel, Tamer (2010) İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul. - Sargut, A.Selami, Özen,Şükrü. (2007) Örgüt Kuramları, İmge Kitabevi, Ankara. - Robbins,S., Coulter,M.,Management, Prentice Hall, New Jersey.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

 

ÖÇ1

3

 

4

 

3

 

5

 

 

4

 

ÖÇ2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

ÖÇ3

1

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek