İKY503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SEÇİMİ İKY503 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
100 82 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Cavit ELGEZDİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı insan kaynakları yönetiminde doğru sayıda ve doğru zaman ve yerde çalışanların elde edilmesi ve seçilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders insan kaynakları yönetiminde insan kaynakları planlaması ile işgören tedarik ve seçimini içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İnsan kaynakları planlaması 2-İnsan kaynağını tedarik ve seçimde ilgili tekniklerin öğrenilmesi 3-İnsan kaynağını doğru sayı ve zamanda elde etmeyi öğrenmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan kaynakları yönetimine giriş
2. Hafta İnsan kaynakları planlamasının kapsam ve önemi
3. Hafta İnsan kaynakları planlamasının nitel ve nicel boyutları
4. Hafta Sayısal planlama teknikleri
5. Hafta İş analizi
6. Hafta İş tanımı ve iş gerekleri
7. Hafta İşgören tedarik yöntemleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İşe başvuru formu hazırlama teknikleri
10. Hafta Mülakat teknikleri
11. Hafta Seçim kararlarının verilmesi
12. Hafta İşe yerleştirmenin değerlendirilmesi
13. Hafta Oryantasyon süreci
14. Hafta Genel değerlendirmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Barutçugil, İsmet, (2002): “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.  Bingöl,Dursun (2010)’’İnsan Kaynakları Yönetimi’’Beta Yayıncılık,Ankara Gap)”, Hoboken, N.J., Wiley.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

 

ÖÇ1

1

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

ÖÇ2

 

1

 

2

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek