SHM104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ENFEKSİYON HASTALIKLARI SHM104 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sistemlere görülen enfeksiyon hastalıklarında görülen belirti ve uygun tedavi yaklaşımlarının anlatılması
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1)Sindirim sistemi enfeksiyon hastalıkları, ÖÇ-2) Solunum sistemi enfeksiyon hastalıkları, ÖÇ-3) AIDS, Hepatit ve parazit enfeksiyon belirti ve bulguları ile tedavilerinin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler
2. Hafta Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar
3. Hafta Besin Zehirlenmeleri, Tifo, Basilli Dizanteri, Kolera, Brusella
4. Hafta Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, İnfluenza, Bronşit, Pnömoniler, Tüberküloz
5. Hafta Deri Ve Mukozayla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları
6. Hafta Kuduz, Tetanoz, Menenjit
7. Hafta Hepatit
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta AIDS
10. Hafta Üriner Sistem İnfeksiyonları
11. Hafta Hastane İnfeksiyonları
12. Hafta Parazit İnfeksiyonları,
13. Hafta İnfeksiyon hastalıklarından Korunma ve Kontrol Yöntemleri
14. Hafta Yaşlılık ve immunoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

ÖÇ1

5

4

5

3

3

4

4

4

 

2

3

 

3

3

ÖÇ2

4

4

4

5

4

3

3

3

     

3

ÖÇ3

4

4

5

4

4

4

3

4

3

2

  

4

3