SHM104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ENFEKSİYON HASTALIKLARI SHM104 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Dr.Esra ÖCAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ön lisans öğrencilerinin sistemlere özgü enfeksiyon hastalıklarının tanınması, sınıflaması, korunma ve tedavisi konularında genel bilgi edinmesini sağlamayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Enfeksiyon hastalıkları terminolojisi, bulaşma yolları, normal vücut florası, konakçı-parazit ilişkileri, bağışıklık, hastane enfeksiyonları, geriatri enfeksiyonları, virüsler, bakteriler ve parazitlerin neden olduğu hastalıklar konularında temel bilgileri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ 1- Öğrenci enfeksiyon hastalıklarının genel terminolojisini kazanır ÖÇ 2- Öğrenci enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarını açıklar ÖÇ 3- Öğrenci normal vücut florasını bilir ve konakçı-parazit ilişkilerini açıklar ÖÇ 4- Öğrenci vücudun bağışıklık yanıtını açıklar ÖÇ 5- Öğrenci enfeksiyon hastalıklarının genel belirtilerini açıklar ÖÇ 6- Öğrenci hastane enfeksiyonlarını tanımlar ve ayırt eder ÖÇ 7- Öğrenci, geriatri enfeksiyonlarını tanımlar ve ayırt eder ÖÇ 8- Öğrenci, virüslerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını tanımlar ve ayırt eder ÖÇ 9- Öğrenci, bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını tanımlar ve ayırt eder ÖÇ 10- Öğrenci, parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını tanımlar ve ayırt eder
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş- Ders Programı
2. Hafta Tanım, Terimler, Bulaşma Yolları
3. Hafta Normal Vücut Florası ve Konakçı-Parazit İlişkisi
4. Hafta Bağışıklık Yanıtı
5. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri
6. Hafta Hastane Enfeksiyonları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Geriatri Enfeksiyonları
9. Hafta Virüslerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-1
10. Hafta Virüslerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-2
11. Hafta Bakterilerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-1
12. Hafta Bakterilerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-2
13. Hafta Parazitlerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-1
14. Hafta Parazitlerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar-2
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı. Nelson M. Gantz, Richard B. Brown, Steven L. Berk, James W. Myers. 2012: Güneş Tıp Kitabevleri * İnfeksiyon Hastalıkları Renkli Atlas. Ronald T D. Emond, Philip D. Welsby, H. A. K. Rowland. 2012: Nobel Tıp Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

4

4

4

5

5

5

5

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ2

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ3

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ4

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ5

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ6

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ7

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ8

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ9

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

ÖÇ10

4

4

4

5

5

5

4

2

4

4

4

5

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

1

5

3

3

4

5

5

2

                                   

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yükse