SEC111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SEC111 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 12 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞRU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı “Sağlık kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık kurumlarında Kalite kavramı ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak”
Dersin İçeriği Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon dersinin amacı, sağlık kurumlarında çalışacak öğrencilere günümüzün sürekli değişen ortamında, sağlık kurumlarında kalitenin etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan temel kavramlar prensipler ve teknikler hakkında bilgi vermektir. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminde temel kavramlar ve yaygın uygulamalar anlatılmaktadır.Sağlık kalite standartları doğrultusunda hazırlanabilecek doküman türleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Sağlık hizmetlerinde kalite kavram, 2.Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme, 3.Müşteri algıları, Yapı, süreç ve sonuç ölçüleri, 4.Temel kalite iyileştirme araçları, Kalite iyileştirme ekipleri, Temel kalite iyileştirme modelleri, Stratejik kalite yönetimi,5. Dışsal kalite iyileştirme yöntemleri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı
2. Hafta Sağlıkta kalite standartlarının oluşmasında temel hususlar,
3. Hafta Sağlıkta kalite standartları
4. Hafta Sağlıkta kalite standartlarının yapısal özellikleri
5. Hafta Hastanelerde kalite organizasyon yapısı
6. Hafta Kalite yönetim direktörü
7. Hafta Kalite yönetim birimi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bölüm kalite sorumlular
10. Hafta Bölüm kalite sorumlularının görevleri ve sisteme uyumları
11. Hafta Sağlık kalite standartlarının oluşması ve geliştirilmesi
12. Hafta Dokümantasyonunun temel unsurları
13. Hafta Sağlık kalite standartları doğrultusunda hazırlanabilecek doküman türleri
14. Hafta Sağlık kalite standartları doğrultusunda hazırlanabilecek doküman türleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kalite Yönetim Sistemi Dr. Türker Baş, Murat Oymak İnternet http://www.kalite.saglik.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

 

4

5

           

ÖÇ2

1

 

3

4

           

ÖÇ3

1

 

3

5

           

ÖÇ4

1

 

3

5

           

ÖÇ5

1

 

3

5

           

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek