AMH203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI I AMH203 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 94 60 210 3 7

Ders Sorumluları Öğr.Grör. Dr.Esra ÖCAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini öğrenmek. Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Ameliyathanenin fiziki yapısını açıklar ÖÇ2. Ameliyathanenin Fonksiyonel özelliklerini açıklar. ÖÇ3. Ameliyathanelerde iklimlendirmenin önemini bilir. ÖÇ4. Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını açıklar. ÖÇ5. Ameliyathanede kayıt ve dökümantasyonun önemini bilir. ÖÇ6. Ameliyathanede atık yönetimini açıklar. ÖÇ7. Ameliyathane tehlikelerini ve güvenlik önlemlerini açıklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ameliyathanenin fiziki yapısı
2. Hafta Ameliyathanenin fonksiyonel özellikleri
3. Hafta Ameliyathanede iklimlendirme
4. Hafta Ameliyathanede Kayıt ve Dökümantasyon
5. Hafta Ameliyathane talimat ve protokolleri
6. Hafta Ameliyathanede atık yönetimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ameliyathanede çalışan ve çevre güvenliği
9. Hafta Ameliyat masası
10. Hafta Ameliyat lambaları
11. Hafta Koterler
12. Hafta Aspiratörler
13. Hafta Mönitörler
14. Hafta DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara 2.GROAH L.(1996) Perioperative Nursing.A.Simon&Schuster Company,USA. 3.HATUN Ş.(1999) Hasta Hakları(Patient Rights).İletişim Yayınları,İstanbul. 4.Öztekin D.S(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği, Medikal Yayıncılık,İstanbul 5.UÇAK H.(2009) Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri, Ayrıntı Basımevi,Ankara. 6.Colin D.Johnson, John Cumming(1998) Temel Cerrahi Teknikler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ2

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ3

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ4

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ5

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ6

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

ÖÇ7

5

5

5

4

 

5

 

4

4

3

3

3

3

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek