TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II TAR202 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Y.Bahri KAPUSUZOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğreterek ; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi ,Türk gençliğini ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içerisinde ulusal hedefler etrafında birleştirmek yanında , toplumdaki bireylerin ,çağdaş uygarlık düzeyine erişerek refah içinde mutlu olması ,yaşam sevincine kavuşmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; Türk Bağımsızlık savaşı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler alarak ,Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri değerlendirmeyi , ulusal hedefler etrafında tüm fertler olarak birleşmeyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Cumhuriyet yönetiminin kurulması , Halifeliğin kaldırılması , Şeyh Sait İsyanı ülkede asayişin sağlanmasını için yapılan mücadeleleri öğrenir. ÖÇ2- Türk Hukuk İnkılâbı , 1924 Anayasası'nın Hazırlanması , Eğitim İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbını öğrenir. ÖÇ3- İktisadi İnkılâp , Devletçilik İlkesinin kabulü , Çok partili hayata geçme denemesini öğrenir. ÖÇ4-Menemen olayı , Tunceli Olayları , kadın hakları alanında inkılâpları öğrenir. ÖÇ5- Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılmasını , Atatatürk dönemi Türk dış politikasını öğrenir .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal alanda yapılan büyük inkılâp ,Cumhuriyet yönetiminin kurulması
2. Hafta Halifeliğin kaldırılması , Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etkenler
3. Hafta Terakkiperver cumhuriyet fırkası ve takrir-i sükûn dönemi
4. Hafta Türk Hukuk İnkılâbının başlaması
5. Hafta 1924 Anayasası'nın Hazırlanması
6. Hafta Eğitim İnkılâbı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kültür İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbı, İktisadi İnkılâp
9. Hafta Devletçilik İlkesinin kabulü
10. Hafta Çok partili hayata geçme denemesi
11. Hafta Bazı önemli iç siyasi olaylar , Menemen olayı , Tunceli Olayları
12. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp ,kadın hakları alanında inkılâp
13. Hafta Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılması
14. Hafta Atatatürk dönemi Türk dış politikası , Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası , Türk-Sovyet İlişkileri , İslam Ülkeleriyle İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ,Yüksek Öğretim Kurulu yayın
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

ÖÇ2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

ÖÇ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

ÖÇ4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

ÖÇ5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek