STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
240 - 8

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ameliyathaneye giriş kurallarına uyum
2. Hafta El dezenfeksiyonu ve yıkanma, Ameliyat salonu kontrolü
3. Hafta Ameliyat salonu havalandırma kontrolü, Malzeme kontrolü
4. Hafta Hastanın ameliyathaneye kabulü, Hasta transferi
5. Hafta Hastanın ameliyat masasına alınması kontrolü, Operasyona göre pozisyon hazırlığı
6. Hafta Hastanın monitörizasyon kontrolü, Operasyona göre masa hazırlığı
7. Hafta Sirküle ve scrub hemşire faaliyetleri
8. Hafta Hastanın uyanmaya teslimi
9. Hafta Cerrahi malzemelerin sayımı
10. Hafta Cerrahi malzemelerin yıkama ünitesine teslimi
11. Hafta Oda temizliği ve kontrolü
12. Hafta Ameliyat salonunun bir sonraki ameliyata hazırlığı
13. Hafta Kullanılan malzeme listesinin doldurulması, Kullanılan malzeme listesinin doldurulması, Risklere karşı kendini koruma yöntemlerine uyum
14. Hafta Cerrahi malzeme tasarruf ilkelerine uyum, Gürültü kontrolüne uyum, Ekip çalışmasına ve zamana uyumu, Cerrahi disipline uyumu, Ameliyathane çalışma kurallarına uyumu.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi