AMH204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI II AMH204 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 74 50 180 3 6

Ders Sorumluları Uzm.Dr.Fahri Gurur POLAT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç gereçleri ve kullanım alanlarını bilmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını açıklar. 2. Ameliyathane de kullanılan özel malzemeler ,protezler ve sarf malzemelerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Laporoskopik cihazlar
2. Hafta Endoskopik cihazlar
3. Hafta Skopi Cihazları
4. Hafta Ameliyat mikroskopları
5. Hafta Ameliyat Enstrümanları
6. Hafta Ameliyat Enstrümanlarının bakım ve temizliği
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Drenler
9. Hafta Özel malzemeler (Bölümlere özgü Sarflar, Protezler, Doku yapıştırıcıları ,Hemostatik ajanlar vb.
10. Hafta Özel malzemeler (Bölümlere özgü Sarflar, Protezler, Doku yapıştırıcıları ,Hemostatik ajanlar vb.
11. Hafta Kalp akciğer makinesi, ısıtıcı soğutucu , oksijenatörler, Tubing Setler, Kanüller, Beating Heart malzemeleri protezler, greftler , Kardiyak – vasküler yamalar, sarflar, Pace maker ve aksesuarları, IAB ve aksesuarları
12. Hafta Ameliyathaneye özgü diğer cihazlar, sarf malzemeler ve teknolojileri
13. Hafta Medikal gazlar
14. Hafta Medikal gazlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara 2.GROAH L.(1996) Perioperative Nursing.A.Simon&Schuster Company,USA. 3.HATUN Ş.(1999) Hasta Hakları(Patient Rights).İletişim Yayınları,İstanbul. 4.Öztekin D.S(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği, Medikal Yayıncılık,İstanbul 5.UÇAK H.(2009) Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri, Ayrıntı Basımevi,Ankara. 6.Colin D.Johnson, John Cumming(1998) Temel Cerrahi Teknikler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

4

4

2

2

2

4

3

4

3

4

3

4

5

5

3

4

5

3

4

5

2

5

3

3

3

3

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

4

4

2

2

2

4

3

4

3

4

3

4

5

5

3

4

5

3

4

5

2

5

3

3

3

3

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek