AMH104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AMELİYATHANE UYGULAMALARI BİLGİSİ AMH104 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 56 52 150 5 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Doğaç KARAGÜVEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü, uygulamalarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Doğuştan kalp anomalileri ve ameliyathane hazırlığı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Ameliyathanenin kontaminasyon kaynaklarını tanımlar ÖÇ2. Ameliyathanede yasal sorunları bilir. ÖÇ3. Hasta güvenliği kavramının önemini tartışır. ÖÇ4. Ameliyat odasının hazırlığı, cerrahi aletler ve masaya dizilişlerini açıklar ÖÇ5. Ameliyat pozisyonları, hastanın ameliyata hazırlığı prosedürlerini özetler. ÖÇ6. Aseptik teknikleri açıklar. ÖÇ7. Pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri tanımlar. ÖÇ8. Cerrahi sütürler, iğneler, insizyon alanları yara kapatılması konularını özetler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ameliyathanenin kontaminasyon kaynakları
2. Hafta Ameliyathanede hasta güvenliği
3. Hafta Ameliyathanede yasal sorunlar
4. Hafta Ameliyat odasının hazırlığı
5. Hafta Cerrahi aletler ve masaya dizilişleri
6. Hafta Laparoskopik ve endoskopik cerrahiye hazırlık
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ameliyat pozisyonları
9. Hafta Hastanın ameliyata hazırlığı
10. Hafta Aseptik teknikler
11. Hafta Cerrahı sutür ve iğneler
12. Hafta İnsizyon alanları ve yara kapatılması
13. Hafta Pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri
14. Hafta DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Erdil F.,Özhan N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara. 2.GROAH L.(1996) Perioperative Nursing A.Simon&Schuster Company, USA. 3.HATUN Ş.(1999)Hasta Hakları (Patient Rights).İletişim Yayınları,İstanbul. 4.Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul 5.UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,AyrıntıBasımevi,Ankara. 6.Colin D.Johnson, John Cumming(1998) Temel Cerrahi Teknikler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ2

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ3

3

4

5

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ4

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ5

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ6

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ7

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

ÖÇ8

3

4

4

4

 

4

 

3

3

5

4

4

5

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek