AMH202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II AMH202 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14 224 300 62 600 9 20

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Baturay Kansu KAZBEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, cerrahi müdahaleler, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulamalarını tanımayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanmasına yardımcı olmayı öğrenir. ÖÇ2. Cerrahi yıkanmayı, prosedürlere uygun olarak öğrenir. ÖÇ3. Steril gömlek ve eldiven kullanımını bilir. ÖÇ4. Ameliyat ekibine dışarıdan yardım etmeyi öğrenir. ÖÇ5. Ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması prosedürlerini açıklar. ÖÇ6. Pansuman için gerekli malzemenin hazırlığını ve pansuman yapmasını bilir. ÖÇ7. Ameliyatta kullanılan malzemelerin sayımı ve dokümantasyonunun önemini tartışır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uygulama
2. Hafta Uygulama
3. Hafta Uygulama
4. Hafta Uygulama
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara Sınav/Sunum
8. Hafta Uygulama
9. Hafta Uygulama
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Erdil F.,Özhan N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara. 2.GROAH L.(1996) Perioperative Nursing A.Simon&Schuster Company, USA. 3.HATUN Ş.(1999)Hasta Hakları (Patient Rights).İletişim Yayınları,İstanbul. 4.Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul 5.UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,AyrıntıBasımevi,Ankara. 6.Colin D.Johnson, John Cumming(1998) Temel Cerrahi Teknikler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ2

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ3

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ4

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ5

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ6

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

ÖÇ7

4

4

5

3

 

3

 

4

5

5

5

2

5

5

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek